På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt januar 2024

Kjære beboere/andelseiere

Styret vil ønske alle sammen en vel overstått jul og nyttårsfeiring. Vi er inne i et nytt år, og det er derfor på tide med et nytt Brattbakken-nytt.

 

Meld sak til generalforsamling i Brattbakken borettslag

Nå kan du melde sak til generalforsamling i Brattbakken Borettslag som avholdes 21.03.2024. Saker meldes inn gjennom min side på Bonord sin nettside. Frist for innmelding av saker er 22.02.2024.

 

Valgkomitéen informerer

Valgkomitéen er i gang sitt arbeid med å sammenstille forslag til nytt styre. De ønsker kandidater til nye styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer til valkomitéen. Dersom du har forslag til kandidater du mener vil egne seg godt, så tar de gjerne imot tips.

Forslag på kandidater kan sendes på mail til klaraga@online.no eller på telefon 975 30 803

 

Renovering

Det er forståelig nok mange som har spørsmål angående renoveringen. Byggeleder Eirik Dalby har derfor laget et skriv til alle beboere i Brattbakken med informasjon og svar på spørsmål som har dukket opp underveis. Les det her: Informasjon fra byggeleder, januar 2024. Du finner dette også under renovering her inne på nettsiden.

I forbindelse med årets generalforsamling vil vi avholde et informasjonsmøte om renoveringen. Vi vet at dette har vært etterspurt av mange. Mer informasjon om dette kommer.

Ellers vil vi minne alle på at saker angående renoveringen skal meldes inn til byggeleder, med styret på kopi.

Kontaktinformasjon:

Byggeleder, Eirik Dalby:
Tlf: 918 76 800
E-post: ed@bonord.no

Styret:
E-post: brattbakkenbrl@mittbonord.no
Tlf, styreleder (Håvard Nielsen). 977 73 966

 

Varmekabler

Varmekablene i bakken mellom blokk C og D har ikke full effekt i vinter, noe som medfører at snøen legger seg. Driftlseder gjør en god jobb med å måke, men vi ber likevel om at folk går forsiktig i bakken.

 

«Naboravning»

Stakkevollan velforening har opprettet en gruppe de kaller for «Naboravning». Denne er opprettet i forbindelse med at beboerne i Utsikten borettslag opplever at ungdom henger utenfor dørene deres og at det fører til en del støy. Naboravngruppa vil ha som formål å være tilstede i borettslaget og for ungdommene og bidra til at det blir hyggelig for alle. Det er ungdom fra alle borettslag som deltar, så dette angår oss alle sammen.

Det er for tiden lav aktivitet i gruppen på grunn av mangel på frivillige. Stakkevollan Velforening søker derfor etter flere som kan bidra. Naboravninga foregår samtidig med klubbkvelder på ungdomsklubben GRAB, mandager og onsdager. Som naboravn er du til stede i området et par timer fra ca. klokken 20. Om det oppstår uroligheter er det ikke ravnene som skal håndtere det, da kan politiet ringes. Det virker forebyggende at ungdommen vet at det er voksne som bryr seg om og følger med de i gatene.

Bli med, og som bonus får du bli bedre kjent med bydelen og menneskene som bor i den! De som er interessert eller ønsker mer informasjon kan ta kontakt på naboravningen sin Facebook-gruppe.

 

Ønsker du å melde inn saker til styret?

Vennligs kontakt oss per e-post, telefon eller brev (postkassen henger oppe ved Fellesboden).

Kontaktinformasjon, styret: 

E-postbrattbakkenbrl@mittbonord.no
Telefon (styreleder Håvard Nielsen)977 73 966

 

Svein, vår driftsleder er på jobb i Borettslaget på dagtid, mandag-fredag.

Kontaktinformasjon, driftsleder:

E-postdl@brattbakkenbl.no
Telefon973 25 945

 

 

Vennlig hilsen

Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler