På toppen av Tromsøya

Renovering

Alle saker og spørsmål angående renoveringen skal meldes inn til byggeleder, med styret på kopi.

Kontaktinformasjon:

Byggeleder, Eirik Dalby:
Tlf: 918 76 800
E-post: ed@bonord.no

Styret:
E-post: brattbakkenbrl@mittbonord.no

 

Informasjon vedrørende renovering: 

 

Brattbakken Borettslag er i dag et veletablert borettslag, etablert i 1981. Siden den gang har borettslaget stort sett drevet fortløpende vedlikehold, men som med alt annet har også bygg en begrenset levetid. Brattbakken Borettslag er derfor i gang med å rehabilitere og pusse opp fasadene i borettslaget, slik at byggene på Brattbakken kan stå i nye 40 år. I renoveringen legges det stor vekt på økt energieffektivitet, forbedringer på fasade, samt et mer moderne og mer gjennomgående fasadeinntrykk.

I forbindelse med planleggingsfasen av renoveringen ble det inngått samarbeidsavtale Asplan Viak til å bistå i prosjekteringen. For å sikre at beboernes ønsker ble hørt i prosessen ble det utnevnt et beboerutvalg bestående av representaner fra de ulike leilighetstypene i borettslaget. Prosjektet følges opp av prosjektleder fra Bonord. Første utkast ble presentert på et beboermøte høsten 2021, og reviderte planer ble presentert sommeren 2022. Her kan du se presentasjonen over hvordan planene så ut på ekstraordinær generalforsamling den 23.02.2023: Presentasjon 23.02.2023
Endringer fra disse planene må påregnes, som følger av kostnadsbesparelser eller behov for omprosjektering i detaljeringsarbeidet.

Tilbudsfristen for entreprenørene gikk ut torsdag 24. november. Vi mottok tilbud fra fire av fire forespurte entreprenører (PEAB Bjørn ByggPilar EntreprenørEconor og NT Entreprenør). Econor ble valgt som generalentrepernør for prosjektet.

Arbeidet med renoveringen startet mai 2023.

I løpet av renoveringsperioden vil det være behov for at balkonger og altaner er ryddet for utemøbler og lignende. Det vil også være behov for at uteboden tømmes før renoveringen av disse. Mer informasjon om midlertidig lagring vil gis når renoveringen av deres blokk nærmer seg. Dersom dere selv av ulike grunner skulle ønske å demontere noen bygningsdeler, som for eksempel terrassebord på egen balkong/altan eller inngangsparti meldes dette til byggeleder.

Nedenfor er en oversikt som viser hovedaktivitetene for deres blokk (endringer i planen vil kunne forekomme).

Entreprenør (Econor) vil kontakte hver enkelt beboer for avtale om oppstart, informasjon om tømming av boder, etc. ca. 2 uker i forkant av oppstart arbeider.

 

Blokk A
(Brattbakken 140-153)

Aktivitet – Blokk AStartSlutt
RehabiliteringJanuar 2025Juli 2025
Utomhus/grunnarbeiderMai 2024November 2024
Murpuss (Uteboder)Mai 2025August 2025

Det kommer mer info når det nærmer seg oppstart.

 

Blokk B
(Brattbakken 47-54 og 119-126)

Aktivitet – Blokk BStartSlutt
RehabiliteringJuni 2023Juli 2024
Utomhus/grunnarbeiderJuni 2023November 2023
Murpuss (Uteboder)Mai 2024August 2024

Andelseiere holdes løpende oppdatert av Econor.

 

Blokk C
(Brattbakken 61-65 og 127-131)

Aktivitet – Blokk cStartSlutt
RehabiliteringAugust 2023Juli 2024
Utomhus/grunnarbeiderJuni 2023November 2023
Murpuss (Uteboder)Mai 2024August 2024

Andelseiere holdes løpende oppdatert av Econor.

 

Blokk D
(Brattbakken 75-82 og 132-139)

Aktivitet – Blokk DStartSlutt
RehabiliteringDesember 2024Juni 2025
Utomhus/grunnarbeiderMai 2024November 2024
Murpuss (Uteboder)Mai 2025August 2025

Det kommer mer info når det nærmer seg oppstart.

 

Blokk E
(Brattbakken 89-97 og 154-162)

Aktivitet – Blokk EStartSlutt
RehabiliteringOktober 2024Mai 2025
Utomhus/grunnarbeiderMai 2024November 2024
Murpuss (Uteboder)Mai 2025August 2025

Det kommer mer info når det nærmer seg oppstart.

 

Blokk F
(Brattbakken 109-118 og 163-172)

Aktivitet – Blokk FStartSlutt
RehabiliteringSeptember 2024April 2025
Utomhus/grunnarbeiderMai 2024November 2024
Murpuss (Uteboder)Mai 2025August 2025

Det kommer mer info når det nærmer seg oppstart

 

Blokk G

(Brattbakken 1-10 og 37-44)

Aktivitet – Blokk GStartSlutt
RehabiliteringOktober 2023Juli 2024
Utomhus/grunnarbeiderJuni 2023November 2023
Murpuss (Uteboder)Mai 2024August 2024

Andelseiere holdes løpende oppdatert av Econor.

 

Blokk H
(Brattbakken 11-16 og 55-60)

Aktivitet – Blokk HStartSlutt
RehabiliteringNovember 2023September 2024
Utomhus/grunnarbeiderJuni 2023November 2023
Murpuss (Uteboder)Mai 2024August 2024

Andelseiere holdes løpende oppdatert av Econor.

 

Blokk I
(Brattbakken 17-25 og 66-74)

Aktivitet – Blokk IStartSlutt
RehabiliteringApril 2024Oktober 2024
Utomhus/grunnarbeiderJuni 2024November 2024
Murpuss (Uteboder)Mai 2024August 2024

Det kommer mer info når det nærmer seg oppstart.

 

Blokk J
(Brattbakken 26-31 og 83-88)

Aktivitet – Blokk JStartSlutt
RehabiliteringMai 2024Oktober 2024
Utomhus/grunnarbeiderJuni 2025November 2025
Murpuss (Uteboder)Mai 2024August 2024

Det kommer mer info når det nærmer seg oppstart.

 

Blokk K
(Brattbakken 32-36 og 98-102)

Aktivitet – Blokk KStartSlutt
RehabiliteringJuni 2024November 2024
Utomhus/grunnarbeiderMai 2024November 2024
Murpuss (Uteboder)Mai 2025August 2025

Det kommer mer info når det nærmer seg oppstart

 

Blokk L
(Brattbakken 103-108)

Aktivitet – Blokk LStartSlutt
RehabiliteringJuli 2024Desember 2024
Utomhus/grunnarbeiderMai 2024November 2024
Murpuss (Uteboder)Mai 2025August 2025

Det kommer mer info når det nærmer seg oppstart

 

Denne planen ble sist oppdatert: 17.10.2023

Denne siden oppdateres fortløpende. Nye andelseiere og eventuelle boligkjøpere som har spørsmål angående planene framover kan gjerne ta kontakt med styret. Henvendelsene normalt sett i løpet av 2-3 dager.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler