På toppen av Tromsøya

Fellesbod

Nord for parkeringsanlegget i blokken Brattbakken 141-154 er det en fellesbod. Her er det etter vedtak på generalforsamling lov å levere inn sykler til oppbevaring om vinteren og snømåkeutstyr om sommeren. Her er også en del verktøy, redskaper og stige til utlån for vedlikehold av borettslaget. Driftslederen og alle i styret har nøkler til boden.

Kontakt dl@brattbakkenbl.no eller brattbakkenbrl@mittbonord.no dersom du ønsker å låne, levere inn eller hente ut.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler