På toppen av Tromsøya

Styret

Styrets oppgave er å lede laget og forvalte byggningsmassen. Borettsloven § 8 – 8 fastsetter at styret skal » leie verksemda i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamling». Eierseksjonsloven § 40 fastsetter at styret skal forestå «vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet».

  1. For det første innebærer dette at det må føres regnskap. Borettsloven § 8 – 13 bestemmer blant annet at lagets midler skal forvaltes forsvarlig og adskilt fra midler som tilhører andre. Eierseksjonsloven § 44 fastsetter at styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, og at i sameier med 21 eller flere seksjoner skal det føres regnskap og avlegges årsregnskap i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsloven gjelder med andre ord for borettslag og for eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner. Bo Nord er forettningsfører for Brattbakken borettslag.

2. For det andre er det slik at styret beslutter i alle felles anliggender. Dette betyr i praksis at styret forvalter fellesarealene, inngår driftsavtaler på vegne av sameiet, forestår vedlikehold, påser at husordensreglene overholdes og har HMS ansvar. I forhold til HMS ansvaret er det særlig brannsikkerhet og elektrosikkerhet som styret bør ha fokus på.

3. For det tredje er det styret som innkaller til generalforsamling. Nærmere bestemmelser om innkalling til disse møtene følger av borettsloven § 7 – 6 og eierseksjonsloven § 34.

4. For det fjerde er det styret som representerer laget utad. Dette følger av borettsloven § 8 – 16 og eierseksjonsloven § 43. I vedtektene kan det fastsettes signaturregler.

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler