På toppen av Tromsøya

Nøkler og låsesystem

I forbindelse med pågående renovering av borettslaget blir det installert et låsesystem med systemnøkler på alle leiligheter. Hver leilighet blir utstyrt med totalt 3 nøkler som standard. To av disse blir levert med ny ytterdør. Den siste blir levert når ny dør til uteboden er på plass. Det er også mulig å bestille flere nøkler ved behov. Låsesystemet krever at nye nøkler godkjennes av driftsleder eller styret.

Slik bestiller du nye nye nøkler:

Andelseier sender e-post til brattbakkenbrl@mittbonord.no med følgende informasjon:

  1. Bilde av originalnøkkel. Bildet må vise bokstavene og tall på nøkkelen som skal kopieres.
  2. Antall nøkler du ønsker
  3. Navn på andelseier
  4. Din adresse (Brattbakken XX)
  5. Ditt Mobilnummer

Kostander for nye nøkler dekkes av den enkelte andelseier selv. Pris for ny nøkkel er kr 504,- (pris per februar 2024). Nøklene leveres av Låsesmeden Tromsø AS. Låsesmeden tar kontakt med andelseier direkte når nøkkel er ferdig produsert. Andelseier henter og betaler nøkkel selv hos Låsesmeden. Nye nøkler vil normalt være klar etter 1-2 virkedager.

Låsesmeden Tromsø AS holder til på Stakkevollveien 51, 9010 Tromsø. De har telefonnummer 452 78 000.

 

Ønsker du å benytte et eget låsesystem for din leilighet?

Det er mulig å installere egne låser på egen dør. Dette kan f.eks være en elektronisk kodelås eller en låsesylinder uten systemnøkkel. Systemlåsen leveres da inn til driftsleder, slik at disse blir tatt vare på. Nøkler beholdes av andelseier selv, da disse bruker på blant annet boddør.

Ved bruk av eget låsesystem er andelseier selv ansvarlig for feil og mangler som måtte oppstå med låsen.

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler