På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt juli 2024

Kjære beboere/andelseiere

Håper alle har hatt en fin sommer så langt. Det har kommet litt viktig informasjon vedrørende blant annet renoveringen, og det kommer derfor et nytt Brattbakken-nytt.

Endringer i inngangsparti

Det er nå gjennomført målinger av høyden mellom asfalt og topp av plattingene, og det viser seg at inngangene har svært forskjellige høyder. Enkelte steder er høyden hele 26 cm. Et «perfekt» trappetrinn er 17 cm høyt. Selv om vi ikke er bundet av universell utforming eller TEK17 (Byggeteknisk forskrift) i renoveringsprosjektet, er det ubehagelig å måtte gå i så
høye trinn. Etter anbefaling fra byggeleder Eirik Dalby har styret nå vedtatt at det etableres rampe på alle
innganger som ender høyere enn 17 cm fra gata. Dette vil medføre en ekstra kostnad for hele
prosjektet, men den enkelte beboer vil ikke bli belastet.

Informasjon om Nordøyavegen

I perioden 29/7-17/8 2024 stenges Nordøyavegen for gjennomkjøring mellom Stakkevollan barnehage og innkjøring til Rundvannet på grunn av asfaltarbeid på veg og fortau. De som skal til Brattbakken og Stakkevollan skole må da kjøre inn Nordøyavegen fra nord. I denne perioden vil bussene snu ved Rundvannet hvor det er busstopp.

Ny fremdriftsplan fra Econor

Styret har nå mottatt ny fremdriftsplan fra Econor. Planen er svært omfattende, og vi har
derfor utarbeidet en forenklet utgave. De som ønsker å se den fullstendige fremdriftsplanen kan henvende seg til styret, og de vil da få den oversendt på e-post.

Ellers ønsker vi alle en fortsatt fin sommer!

Med vennlig hilsen

Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler