På toppen av Tromsøya

Dugnad

På Brattbakken har vi én dugnad per år. Vanligvis arrangeres den ila. juni og varer i ca. to timer. Styret og driftsleder planlegger og fordeler oppgaver etter behov. Typiske oppgaver på dugnad er maling, beising, raking, søppelplukking, fylle grus i trapper, snu sand på lekeplasser og beskjæring av planter og trær. På dugnaden er driftsleder tilstede i fellesboden (nord for garasjeanlegget). Etterpå er det kaffe, kake eller rundstykker og hygge i Grendestua; en fin mulighet til å slå av en prat med naboen eller snakke med styret.

Brattbakken har innført en dugnadsavgift som betales via husleieblanketten. Andelseiere som deltar på dugnad eller driver vedlikehold på fellesområder får avgiften tilbake ved å levere en digital eller skriftlig dugnadslapp. Hver andelseier kan få tilbakebetalt tilsvarende innbetaling.

Det blir leid inn flere avfallscontainere hver gang, slik at vi kan kaste avfall fra dugnadene og beboerne kan rydde i bodene sine. El-avfall og farlig avfall kan ikke leveres her, men skal til Remiks eller annen forsvarlig avfallsmottak.

Det er stor dugnadsånd i borettslaget, og vi får gjort veldig mye på disse dagene. En fin anledning til å bli kjent med naboer også.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler