På toppen av Tromsøya
Foto: Stian Andreassen

Søppel

I Brattbakken sorter vi søpplet i ulike poster i følgende kategorieer: restavfall, plast, matavfall, papir og kartong. Alle beboere har nøkkel til søppelsugeene og nye poser er i det lille røde skuret ved parkeringsanlegget og søppelsugene (se bildet). Det er veldig viktig at man ikke bruker andre poser enn de remix leverer til oss, ellers kan posene sette seg fast eller sprekke og vi får utgifter til vedlikehold. Alle får tilsendt klippekort i posten for å gratis kunne kaste annet søppel på returstasjonen til Remix.

.IMG_0170            IMG_0168

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler