På toppen av Tromsøya

Informasjon til beboere angående inngangsparti

Byggeleder Eirik Dalby og styret i Brattbakken har mottatt henvendelse fra beboere som ønsker at det skal bygges en rampe på plattingene i inngangspartiet. Dette forslaget ble tidlig drøftet med arkitekt både i styret og i Bygningsutvalget, men det ble ikke fattet noen avgjørelse. En slik endring av plattingene vil medføre merarbeid for arkitekt, byggeleder og Econor, og vil dermed medføre kostnader som ikke er tatt med i prosjektet.

Styret har nå diskutert saken og er kommet fram til følgende:

Beboere som har platting i plan med gata, d.v.s. ikke trapp, kan be om at det bygges en rampe ned til gateplan. Dette vil medføre en estimert kostnad på kr. 3000,- som den enkelte beboer må betale som engangssum. Rampen vil ha en bredde på ca. 110 cm.

Styret ber om at de som ønsker en slik løsning melder dette til byggeleder Eirik Dalby ed@bonord.no og styret brattbakkenbrl@mittbonord.no innen 02.07.24.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler