På toppen av Tromsøya

Parkering

I garasjeanlegget og på garasjetaket har vi strømuttak for motorvarmer. Avgiften på strøm er pr. januar 2019 kr. 60/mnd. Vi har dessverre ikke spesifiserte parkeringsplasser med motorvarmere ledige pr. januar 2019. Gjesteparkering finnes midt på taket, de umerkede plassene uten strømuttak og rekken foran Brattbakken nr. 119-131.

Kjøring i boligfeltet er kun tillatt for syke- eller varetransport, eller i forbindelse med vask- og vedlikehold av bil. Videre kan utrykningskjøretøy, brøytebil, veivedlikehold, flyttetransport osv. få lov å kjøre inn i feltet. Det er ikke tillatt å parkere inne i feltet, eller på merket parkeringsplass som leies av en annen beboer. Ved ulovlig parkering kan styret beordre borttauing på beboerens egen regning.

Gatene i Borettslaget er kommunale, dvs. kommunen har ansvar for asfaltering og dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene, samt brøyting av gatene. Parkeringsplass tilhører Brattbakken, hvor egen avtale for brøyting er opprettet.

 

El-biler på Brattbakken

Fra og med januar 2021 har andelseiere med parkeringsplass mulighet til å bestille ZAPTEC APM for å lade bilen sin. De 5 ladeplassene som tidligere har vært utleid til beboere blir avviklet innen 1. juni 2021. Det er forbudt å lade el-biler eller ladbare hybridbiler i uttaket for motorvarmere på bakgrunn av at anlegget ikke er dimensjonert for dette, og misbruk medfører brannfare.

 

Hvis du ønsker å bestille elbillader gjør du det ved å fylle ut følgende personalia:

Navn:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Fødselsdato:
E-post:
Telefonnummer:
Kommentar (parkeringsplassnummer ++):

 

Bestillingen sendes til Nor-El AS på mail: postmaster@nor-el.no. Vi gjør oppmerksom på at kredittsjekk av beboer kan bli foretatt ettersom Nor-El sender ut faktura med 10 dagers betalingsfrist om ikke annet er avtalt.

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler