På toppen av Tromsøya

Utemiljø & Velferd

Her i Brattbakken borettslag er vi opptatt av å opprettholde et godt utemiljø. Det omfatter, slik vi ser det, alt fra opparbeidelse og vedlikehold av grøntarealer, til flomlys på fotballbanen.

Poenget er at disse friarealene er fellesarealer. Derfor har alle som bor i borettslaget et felles ansvar for dem. Områdene er borettslagets eiendom, som igjen betyr at de eies av deg og meg og resten av andelseierne i fellesskap. Det er derfor i alles interesse å ta vare på felles eiendom. Hvis vi for eksempel må foreta kostbare reparasjoner pga. hærverk, så betyr dette at driftsbudsjettet belastes. Det kan til syvende og sist bety at du som andelseier får høyere fellesutgifter hver måned.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler