På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt mai 2024

Kjære beboere/andelseiere.

Det er mai og sommeren nærmer seg med stormskritt. Det er derfor på tide med et nytt Brattbakken-nytt.

Informasjon fra byggeleder

Mange har spørsmål knyttet til renoveringen som foregår i Brattbakken. Byggeleder har derfor laget et skriv som oppsummerer svar på spørsmål som har kommet inn den siste tiden. Informasjonsskrivet kan leses her. Dere kan også finne det under «renovering» her på hjemmesiden.

Minner også at alle saker og spørsmål angående renoveringen skal meldes inn til byggeleder, med styret på kopi.

Kontaktinformasjon:

Byggeleder, Eirik Dalby:
Tlf: 918 76 800
E-post: ed@bonord.no

Styret:
E-post: brattbakkenbrl@mittbonord.no

Lån av utstyr fra fellesboden

Borettslaget har stiger og gardintrapp tilgjengelig for utlån. Det har imidlertid oppstått et problem med at dette ikke leveres tilbake etter bruk, og vi mangler nå en gardintrapp. Dette gjør at vi har sett oss nødt til å låse det resterende inne frem til alt er tilbakelevert. Dersom det er behov for å låne, kan driftsleder kontaktes.

Driftsleders ferie

Driftsleder Svein har ferie i uke 21, fra den 20. mai til den 24. mai. I denne perioden kan styret kontaktes ved behov.

Regler vedrørende oppussing

Det har kommet inn en del klager angående støy fra oppussing. Styret ønsker derfor å minne alle beboere/andelseiere om regler for ro i leilighetene.

Utdrag fra ordensreglene:

  1. a) Det skal alltid være ro i leiligheten fra 23.00 til 06.00. Høylytt tale, sang og bruk av musikkinstrumenter (unntatt dempet radio og TV) er ikke tillatt før kl. 08.00 og etter 23.00. Musikkøvelser er ikke tillatt etter 20.00 på hverdager, og på søn- og helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter særskilte avtaler fra de nærmeste naboene til vedkommende. Beboerne plikter å varsle styret samt gi nabovarsel til alle naboene i blokka ved oppussing som medfører støy som boring, hamring og lignende. Det er ikke tillatt med oppussing eller hobbyvirksomhet som medfører støy som hamring eller boring eller lignende:
  • på hverdager (man-fre) før kl 8:00 og etter kl 20:00
  • på lørdager før kl 10:00 og etter kl 18:00
  • på søn- og helligdager
  1. b) Det skal i størst mulig grad være ro i borettslaget mellom kl. 23.00 og 06.00. Dog kan nødvendig varetransport, herunder levering av aviser i abonnement, skje innenfor dette tidsrommet.

Øvrige ordensregler finner dere her.

Stakkevollan velforening

Som flere kanskje allerede har fått med seg, arrangerer Stakkevollan velforening busstur til Kilpis (for voksne) lørdag den 25. mai. Dette er gratis for beboere i Brattbakken å delta på og koster 100 kroner for venner som bor andre steder. Ved interesse kan Astrid kontaktes på telefon 913 46 110 eller på e-post he-bern@online.no.

Ellers kan referat fra forrige møte i Stakkevollan velforening leses her.

Dugnad

Dato for dugnad blir i år 05. juni klokken 18.00. Det er begrenset hva vi får gjort i disse renoveringstider, men møt gjerne opp ved fellesboden hvor oppgaver vil bli delt ut. Styret stiller med kaffe, vafler og is i grendestua til alle som deltar.

Dersom du ikke har mulighet til å delta på dugnaden, kan det avtales oppgaver som kan utføres utenfor ordinær dugnadstid. Kontakt driftsleder for å avtale slike oppgaver.

Kontaktinfo til driftsleder:

Kontorsted: Grendestua, Brattbakken 119A
E-post: dl@brattbakkenbl.no
Telefon (dagtid): 973 25 945

Arbeid med Nordøyvegen

Det er planlagt oppstart for videre arbeid med Nordøyvegen den 21. mai. Arbeidet vil foregå på strekket mellom Rundvannet og Sørlia. Det vil bli lysregulert frem til uken arbeidet skal sluttføres med asfaltering. Da vil veien bli stengt og følgelig vil veien over mot varden være åpen, slik som i fjor.

Informasjon om arbeidet kan leses her.

 

Ellers vil vi benytte anledningen til å ønske alle en riktig fin 17.mai-feiring. Morgentoget starter som vanlig ved Varden snuplass klokken 09.00.

 

Med vennlig hilsen,

Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler