På toppen av Tromsøya

Generalforsamling

Andelseierne i borettslaget utgjør generalforsamlingen. Det skal avholdes generalforsamling hvert år innen utgangen av juni, regulert av borettslagsloven kapittel 7 og borettslagets vedtekter. Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og har instruksjonsmyndighet ovenfor styret. Styret plikter imidlertid ikke å etterkomme generalforsamlingsvedtak som strider mot lover og vedtekter. Generalforsamling er ikke et beboermøte, og det er kun saker innmeldt på forhånd som behandles på generalforsamlingen.

Brattbakken avholder normalt generalforsamling i mars/april.

I 2024 avholdes generalforsamlingen torsdag 21. mars kl. 18:00 på Thot Hotel Polar.

Nedenfor finner du aktuelle dokumenter for årets generalforsamling:

Innkalling og dagsorden – Generalforsamling 2024

Valgkomiteens innstilling – Generalforsamling 2024

Komplett innkalling med saksliste kan leses på «Min side» hos Bonord.no.

 

Her finner du protokollen fra GF 2023:

Protokoll fra generalforsamling 20. april 2023

Protokoll blir også postet på min side.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler