På toppen av Tromsøya

Generalforsamling

Andelseierne utgjør generalforsamlingen. Det skal holdes generalforsamling hvert år innen utgangen av juni, regulert av borettslagsloven kapittel 7. Generalforsamlingen (GF heretter) er borettslagets øverste myndigher, GF har instruksjonsmyndighet ovenfor styret, men styret plikter å ikke etterkomme GF-vedtak som strider mot lov og vedtekter. GF er ikke et beboermøte.

Brattbakken avholder GF i mars/april.

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler