På toppen av Tromsøya

Generalforsamling

Andelseierne i borettslaget utgjør generalforsamlingen. Det skal holdes generalforsamling hvert år innen utgangen av juni, regulert av borettslagsloven kapittel 7. Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og har instruksjonsmyndighet ovenfor styret. Styret plikter imidlertid ikke å etterkomme generalforsamlingsvedtak som strider mot lover og vedtekter. Generalforsamling er ikke et beboermøte, og det er kun saker innmeldt på forhånd som behandles på generalforsamlingen.

Brattbakken avholder generalforsamling i mars/april.

Her finner du protokollen fra GF 2023:

Protokoll fra generalforsamling 20. april 2023

Protokoll blir også postet på min side.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler