På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt juni 2024

Kjære beboere/andelseiere.

Styret vil takke for en vel gjennomført dugnad. Det er flott at mange stiller opp og vil gjøre det fint, til tross for pågående renovering. Dugnadspenger utbetales for 2 timer for de som registrerte seg. Dersom det er jobbet flere timer enn dette, må det meldes til driftsleder Svein.

Bruk av fellesparkering

Det er trangt om parkeringsplassene under den pågående renoveringen. Styret vil derfor minne alle på at fellesparkeringen ikke skal benyttes av de som har fast parkeringsplass.

Nabovarsel

Vi ønsker å minne om at alle beboere er pliktig å varsle styret, samt gi nabovarsel til alle naboene i blokka ved oppussing som medfører støy som boring, hamring og lignende jf. ordensreglene. Det holder ikke å legge ut varsel på Brattbakken sin facebook-side 30 minutter før arbeidet starter opp.

Ferieavvikling

  • Byggeleder Eirik Dalby og arbeiderne i Econor har ferie i uke 28, 29, 30 og 31. Curo Nord vil fortsette grunnarbeider/gravearbeider gjennom sommeren, for å komme frempå i prosjektet.
  • Driftsleder Svein har ferie i uke 27, 28, 29 og uke 34 og 35.
  • I denne perioden kan styret kontaktes dersom det skulle være noe.

Stakkevollan velforening

Stakkevollan velforening har hatt møte. Referat kan leses her.

Tromsø kommune er i gang med å felle trær og sette opp discogolf-bane i Ørndalen aktivitets- og fritidspark. En arbeidsgruppe i Stakkevollan velforening er i den forbindelse i gang med å planlegge en åpningsfest/familiearrangement den 24. august, og vi oppfordrer derfor allerede nå til å holde av datoen 🙂 Mer informasjon om dette kommer.

Sikkerhetsinformasjon

Styret deler nå ut informasjonsbrosjyrer om sikkerhet i hjemmet. Dette dreier seg blant annet om hvordan vi kan forhindre brann- og vannskader, og inneholder mange nyttige tips. Det oppfordres til at alle tar en titt på disse. Dersom det oppstår spørsmål, kan dere ta kontakt med driftsleder eller styret.

 

Ellers gjenstår det å ønske alle en fin sommer! 🙂

 

Med vennlig hilsen

Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler