På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 8/2019

Styreleder Per Braa, BB 108, tlf 951 13 390
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Beate Kristin Sørensen, BB 171
Varamedlem John Lydersen, BB 65

Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere.
Styret er i kveld informert om at vaktmesteren har levert sin oppsigelse. Han har sin siste arbeidsdag førstkommende fredag. Vi har startet arbeidet med å finne en etterfølger.

Fellesboden
Fellesboden vil åpnes for innlevering av sykler og lignende utstyr mandag 07.10.19 mellom 18.00 og 18.30. Alt som lagres i fellesboden må merkes med navn og leilighetsnummer. Dere som har sykler eller annet i fellesboden og ikke har merket disse med navn ber vi om at kommer innom og påfører ekstra merking. Vi minner om at vi ikke vil tillate lagring av bildekk i fellesboden, og at de av dere som har slikt stående i fellesboden nå må hente disse ut. Dekk med felg som ikke er hentet ut eller bekreftet eierskap til vil bli vurdert solgt til borettslagets inntekt.

Oppussinger
Vi er gjort oppmerksom på at flere andelshavere har iverksatt oppussing av leilighetene uten å levere nabovarsel til alle naboer i hele blokken og styret, i tråd med ordensreglene. Vi vil anmode alle om å sette dere inn i Brattbakken borettslags ordensregler og etterfølge disse. Se gjerne over vedtektene samtidig.

Ny tv- og internett-løsning
Vi jobber med dette og forventer å kalle inn til beboermøte med tilbydere etterfulgt av en ekstraordinær generalforsamling rundt midten av januar 2020. Mer informasjon om dette vil komme.

 

Med vennlig hilsen
Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler