På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt 11/19

Styret

E-postadresse: styret@brattbakkenbl.no

Hjemmeside: www.brattbakkenbl.no

Postadresse til borettslaget: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Trygg vakt, tlf 776 10 300

Konstituert styreleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Konstituert nestleder og sekretær, Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Varamedlem Beate Kristin Sørensen
Varamedlem John Lydersen

 

Kjære beboere/andelseiere

Styret har avholdt møte 18. november 2019 og har følgende saker til info for beboerne.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Styret har mottatt valgkomiteens forslag til nytt styre i Brattbakken borettslag frem til ordinær generalforsamling. Det ble på styremøtet foreslått følgende dato og sted: 9. januar 2020 på Stakkevollan skole. Vi kommer tilbake med innkalling og mer info når det nærmer seg.

 

Vaktmester

29. oktober 2019 lyste vi ut vaktmesterstilling. Vi har 11 søkere på stillingen. Søknadsfristen går ut i morgen. Vi vil kalle aktuelle kandidater inn til intervju fortløpende. Her kan du se stillingsutlysningen: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=161838507 

 

Sykler til fellesboden

Dersom du ikke har fått satt inn sykkelen din ennå har du mulighet til å gjøre dette torsdag 21. november fra kl. 20.00-20.15.

 

Julegrantenning og fakkeltog 

Det blir arrangert julegrantenning 1.12.19 kl. 15.00 ved fellesboden.

Fakkeltog på nyttårsaften kl. 17.00. Nyttårsaften kan de som ønsker det gå i fakkeltog gjennom borettslaget. Oppstart er på snuplassen i «Antennegata» kl. 17.00. Grillhytta åpnes kl. 21.00 for alle beboere. Her vil det være ved tilgjengelig.

 

Budsjett / husleie 2020

Styret har sett på budsjettet for 2020 og har fattet beslutning om at grunnleien økes med 1,6 % fra 1.1.2020 for å absorbere generell prisstigning.

 

Tette rør

Vi mottar fra tid til annen henvendelser om tette rør/avløp. Vi minner om at vedlikehold/staking av egne rør frem til hovedledning er andelseiers ansvar. Dette fremkommer av vedtektene våre. Vi anmoder alle om å jevnlig benytte avløpsrens og være varsom med hva som helles i vask/sluk. Et godt råd er å tørke steikepanner/gryter med papir før man bruker varmtvann til rengjøring. Årsaken til tette avløp er relativt ofte fettavleiring.

 

Naboklager

Styret mottar jevnlig naboklager på relativt bagatellmessige forhold. Vi anmoder alle som er misfornøyd med andre beboere om å gjøre et forsøk på å løse saken gjennom dialog med den klagen gjelder før styret involveres. Ordensreglene våre finner du her: https://brattbakkenbl.no/om-brattbakken/ordensregler/

 

Snø

Nå som vinteren på alvor har meldt sin ankomst skaper det utfordringer for oss alle. Vi minner om å være hensynsfulle i forbindelse med snørydding av egen platting og veranda. Det er ikke anledning til å deponere snø i gatene. I verste fall kan resultatet bli at utrykningskjøretøy ikke kommer frem. Det er kommunen som har ansvaret for rydding av snø i borettslagets gater med unntak av gaten som går ned på nordsiden av garasjen vår og selve parkeringsanlegget. Om noen er misfornøyd med snøbrøyting av gatene i borettslaget, kan dette tas direkte med kommunen på gatami.no. Der vil dere også kunne se om saken allerede er meldt inn.

 

Facebook

Vi håper noen andelseiere kunne tenke seg å bistå med administrasjonen av en eventuell Facebook-gruppe. Den kan f.eks. hete «Vi på Brattbakken» eller bare «Brattbakken borettslag». Dette kan være en gruppe for beboere på Brattbakken. Formålet med gruppen kan være å skape en plattform for å styrke det sosiale fellesskapet. Innlegg som kan deles i gruppa kan være:

  • Låne, dele og/eller gi bort.
  • Invitere og informere om sosiale arrangementer.
  • Tapt og funnet.
  • Informasjon om flaskeinnsamling.
  • Framsnakking i borettslaget.

Facebook

  • Fyll inn navn og mobilnummer/mail

 

Med ønske om ei strålende adventstid for alle beboere i Brattbakken Borettslag.

Vi håper dere tar hensyn til hverandre og bidrar til et godt bomiljø! 🙂

Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler