På toppen av Tromsøya

Varmtvannsberedere

Borettslaget dekker bytte av defekte varmtvannsberedere. Dersom beboere mener de har en bereder som må byttes, må vaktmester kontaktes. Om vaktmesters vurdering er at den må byttes, kan beboer bestille installasjon av ny bereder fra rørleggerfirma etter eget ønske. Beboer må selv betale for byttet, men vil med fremleggelse av faktura få dekket inntil kr 9500,- fra borettslaget.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler