På toppen av Tromsøya

Varsel om generalforsamling/årsmøte i Brattbakken borettslag

Det varsles herved om generalforsamling/årsmøte i Brattbakken borettslag

Dato: Torsdag den 20. april 2023 på Thon hotel polar

 

Saker som ønskes behandlet i møtet må være styret i hende innen 31.03.2023

Saker meldes inn via www.bonord.no og «min side».
Dersom du ikke er bruker av «min side» allerede, må du trykke registrer deg og følge veiledningen deretter.

 

Saker kan også sendes på e-post: brattbakkenbrl@mittbonord.no
ev. per post til: Styret v/Odd Almås, Brattbakken 138, 9018 Tromsø.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen/årsmøtet.

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker er det ønskelig at innmeldt sak inneholder:

1. Tittel
2. Beskrivelse av saken
3. Forslag til vedtak
4. Legg ved vedlegg dersom nødvendig (tegninger/bilder osv)

 

Alle saker som skal tas med i innkallingen må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen, samt inneholde forslagsstillers kontaktinfo for eventuelle avklaringer knyttet til forslaget. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes at saken behandles av styret.

 

Valg
For innspill på valg av styret og andre tillitsvalgte, kan valgkomiteen kontaktes:
Klara Gabrielsen
Mob: 975 30 803
E-post: klaraga@online.no

Egen innkalling med vedlegg vil bli sendt ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Brattbakken borettslag

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler