På toppen av Tromsøya

Innkalling til ordinær generalforsamling i Brattbakken Borettslag

Velkommen til ordinær generalforsamling

Tidspunkt: Torsdag 20.04.2023 kl. 18:00
Sted: Thon Hotel Polar

 

Se komplett innkalling her: Innkalling Generalforsamling 20.04.2023

 

Innkallingen inneholder årsmelding og årsregnskapet for 2022.
Styret håper du leser gjennom innkallingen og viser din interesse for boligselskapet ved å møte opp på årets generalforsamling. Husk at det kun er saker som står på sakslisten som kan behandles i møtet.

 

På dette møtet får dere som andelseiere muligheten til å bestemme hvordan dere skal ha det i Brattbakken Borettslag, samt velge styret for det kommende året.

 

Hvem kan delta?

  • Alle andelseiere har møte-, forslags-, tale og stemmerett.
    Det er en stemme per andel.
  • Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden har rett til å være til stede og til å uttale seg.
  • Styremedlemmer, forretningsfører og leietakere har også rett til å være til stede og uttale seg.
  • En andelseier kan ta med seg rådgiver, men rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom møtet tillater det.
  • En andelseier kan møte ved fullmektig. Det vil si at en annen person, som ikke trenger å være eier, får fullmakt fra en andelseier. Fullmektig overtar da alle rettigheter som andelseier har. Sjekk boligselskapets vedtekter for mer informasjon om fullmakter. Bruk gjerne vedlagte fullmaktsskjema.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Brattbakken Borettslag

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler