På toppen av Tromsøya

Nr. 272 2016

Styret har avhold møte 8. februar og har følgende saker til info for beboerne.

 

  1. Snørydding 18. februar og 22. februar

Etter påtrykk fra beboerne vil styret teste å kjøre to datoer for snøryddig. Styret minner om at hver ryddedag koster 20 000kr, så vi vil foreløpig ikke innføre faste dager.

 

  1. Internkontroll for alle leiligheter

Vaktmester jobber med en statusrapport på samtlige leiligheter. Ta godt i mot vaktmesteren og kontakt han gjerne dersom du ønsker en vurdering snarlig. Han ser blant annet på dører, ventilasjon og vinduer.

 

  1. Ladestasjoner for elbiler i parkeringsanlegget

Styret jobber med å få på plass ladestasjoner i parkeringsanlegget. Dette vil medføre noen endringer for enkelte beboere av parkeringsplasser. Vi er pålagt å tilby ladestasjoner og det er også av brannsikkerhetsmessige forhold. Den pågående ladingen har ført til at dagens motorvarmere i parkeringsanlegget har brutt sammen.

 

  1. Mottar du ikke SMS fra styret?

Meld inn nummeret ditt til Kjell Wist.

 

  1. Signal beboerkveld 14. mars

Fra klokken 16.00 til kl. 19.00 har vi åpen grendestua og Signal vil være til stedet for å snakke med beboerne.

 

Forhåndsvarsling om dato for Generalforsamling 2016:

Torsdag 31.mars 2016.
Med ønske om en fortsatt fin vinter i Brattbakken Borettslag og vi henstiller alle beboere til å hilse og smile for et godt bomiljø 🙂

 

De beste ønsker til alle på vegne av oss i styret:  Klaus Magnus, Kjell, Vibeke, Stine og Olaf-Jarle

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler