På toppen av Tromsøya

Nr. 271 januar 2016

Gjennomgang av tilstand til leiligheter

Vaktmester jobber med å samle inn informasjon om tilstanden til leilighetene i Brattbakken. Vi håper dere tar godt i mot han, og for de som er på jobb dagtid så kan dere henvende dere til vaktmester å avtale tid. Han har en sjekkliste der han skriftlig legger inn status for vifter, fukt rundt dør og vinduer, ventiler og annet.

Ordensregler og annen nyttig info

Styret oppfordrer alle gamle og nye beboere til å gjøre seg kjent med ordensreglene og særlig rundt oppussing nå som vi er inne i vårhalvåret. Dere finner ordensregler  på hjemmesiden sammen med annen nyttig info.

Feil på strømnett parkering og utelys

Elektriker er kontaktet for å se på utelys som er gåen og problemer med motorvarmere ved deler av parkeringsanlegget. Vi håper å få dette i orden så snart som mulig.

Frist for å melde inn saker til Generalforsamlingen er 7. februar

Styret minner om at andelseierne kan sende inn saker til generalforsamlingen innen 7. februar. Husk at om saken gjelder endring av vedtekter,, gjeldene vedekter ligger på hjemmesiden, må beboer referere til den aktuelle vedtekten de ønsker å endre samt formulere forslag til ny vedtekt.

Vi ønsker alle et riktig godt 2016 og invitere alle beboere til å bidra til trivsel mellom husene i Brattbakken! Hils gjerne på naboen 🙂

Med vennlig hilsen Styret.

Brattbakken-nytt nr 271

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler