På toppen av Tromsøya

Nr. 270 nov/des 2015

I tradisjonens tro skjer Julegrantenning søndag 29.november klokka 15 ved juletreet vårt på lekeplassen i Brattbakken. Inviter gjerne nabofamilier i nærliggende borettslag. Nissepakker til barna og gløgg til stor og små.

Fakkeltog nyttårsaften torsdag 31.desember klokka 18. Togavgang oppe i øvre gate/antennegata.

Bålkaffe i Grillhytta nærmere midnatt.

Ansettelse av fast vaktmester: 70% virke og fast administrasjonsmedarbeider 30%. Martin Brynjulfsen er tilsatt i stillingene med oppstart 01.01.2016. Arbeidstid er fortsatt 07.00-15.00.

Vaktmester/Administrasjonsmedarbeider kontakter alle tapte anrop til mobil 901 66 018.

Husleie (grunnleieandelen) øker 01.01.2016 med 15%. Justert for renter og avdrag vil samlet økning i Husleie (grunnleie) ergo utgjøre 17,8%. Ingen økning i leieutgiftene for tv, internet, strømboksuttak, oppstillingsplass og lignende tilleggskostnader.

Dette i tråd med enstemmig vedtak hos de 73 beboerrepresentantene som deltok ved Generalforsamling i mars 2015 for å jobbe gradvis mot økte vedlikeholdkostnader ved større renovering estimert til 7-10 år frem i tid. Dette for blant annet å unngå dobling av husleie den dagen renovering av ytre fasader faktisk gjennomføres.

Forhåndsvarsling om dato for Generalforsamling 2016: Torsdag 31.mars 2016.

Med ønske om ei strålende adventstid for alle beboere i Brattbakken Borettslag

De beste ønsker til alle på vegne av oss i styret: Klaus Magnus, Kjell, Vibeke, Stine og Olav Jarle

Brattbakken-nytt nr. 270

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler