På toppen av Tromsøya

Nr. 267 August 2015

Hjemmeside

Brattbakken sin nye hjemmeside er nå klar.

Brattbakken-nytt vil heretter kun bli publisert her. De som tidligere har meldt fra til styret om at de ønsker BB-nytt i papirformat vil fortsatt få dette. Det vil bli sendt ut SMS-varsling i forkant av publisering av BB-nytt, slik at alle beboerne vet når de kan gå inn å lese nyeste versjon.

Dersom det er beboere som ikke får vår SMS-varsling; kontakt Kjell Wist.

Ordensregler

Styret ber nye beboere om å sette seg inn i ordensreglene/søppelhåndtering i borettslaget. Dette finner dere på vår hjemmeside.

Parkering i Borettslaget

Styret minner om at det ikke er tillat å parkere i gatene på Brattbakken. Ordensreglene finnes på hjemmesiden vår. Beboere som ikke retter seg etter dette kan risikere borttauing for egen regning.

Det er heller ikke anledning til å parkere el-biler i gatene i forbindelse med lading. Lading av el-bil skal gjøres på parkeringsanlegget. Dersom noen beboere har behov for å leie en parkeringsplass med strømuttak til dette bes de ta kontakt med styret.

Info fra Signal

Signal jobber fortsatt med å finne løsning på problemene som gjelder tekst-tv TV2 og lyd TvNorge. Andre henvendelser angående Signal tar dere direkte med Signals kundeservice.

Vaktmester

Vaktmester har permisjon ut uke 38. Henvendelser sendes på vaktmesters epost.

Med vennlig hilsen Styret

Brattbakken-nytt nr 267 (PDF)

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler