På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt mai 2023

Kjære beboere/andelseiere. Nå er vinteren på hell og vi går sommeren i møte. Dette betyr blant annet at vi nærmer oss oppstart for renoveringen og som de fleste sikkert har fått med seg, er det allerede mye aktivitet rundt borettslaget. Mange har etterspurt mer informasjon, og der er derfor på tide med et nytt Brattbakken-nytt.

Dugnad

Dugnad avholdes onsdag 14. juni kl. 18. Møt opp i Fellesboden for å få utdelt oppgaver. Mer informasjon tilgjengelig på Min Side på bonord.no.

Driftsleder informerer

  • Alle beboere har fått SMS om at fellesboden skal tømmes for alt lagret utstyr. Dette må hentes snarest, og senest innen 22.05, da det skal startes opp arbeid der. Fellesboden vil være utilgjengelig i perioden renoveringen pågår, da Econor skal bruke store deler av den til varmlagring og midlertidige boder.
  • Containere for hageavfall er plassert ved glasscontaineren. Her brukes søppelnøkkel for å låse opp. Det er viktig at det kun er hageavfall som kastes i containeren.
  • Det har ligget mye knust glass ved glasscontaineren som nå har blitt fjernet. For fremtiden er det viktig at man påser at alt kastes i containeren og at hundeeiere er forsiktige rundt der.

 

Status renovering

Flere har etterspurt oppstart og fremdriftsplan for renoveringen.

Første blokk ut vil bli Bygg B, det vil si nummer 47-54 og 119-126. Planlagt oppstart for arbeidet er satt til 22.05. Econor vil da begynne med gravearbeid, før de deretter går over på det bygningsmessige. Når de er ferdige med gravingen, vil det monteres stillas rundt hele blokka.

Planen videre er at grunnentreprenør skal fortsette arbeidet på øvrige blokker og ferdigstille de fem første før neste vinter. Den foreløpige planlagte rekkefølgen på renoveringen er: Bygg B, C, G, H, I, J, K, L, F, E, D og A til slutt. Entreprenør vil ta direkte kontakt med berørte beboere før oppstart og under utførelse.

 

May be an image of map, blueprint, floor plan and text

 

 

Tryggere skolevei

Som tidligere nevnt skal Tromsø kommune starte opp arbeid med utbedring av Nordøyvegen. Det planlegges nytt og bredere fortau med ny belysning, samt breddeutvidelse av deler av strekket. Det vil også bli nye bussholdeplasser ved Stakkevollan skole (på begge sider), på Brattbakken (begge sider) og ved Rundvannet retning nordover. I tillegg planlegges det tydeligere og bredere krysningspunkter, blant annet til turstiene ved Rundvannet.

Styret har etterlyst mer informasjon angående oppstart og mer detaljert fremdriftsplan. Det vi vet så langt er at det muligens vil påbegynnes noe forberedende arbeid nå i mai. Det kan være etablering av rigg ved snuplassen øverst, graving av strømkabler fra Troms Kraft, samt noe graving og klargjøring på sørsiden av svingen rett sør for Brattbakken.Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi får dette tilsendt fra Tromsø Kommune.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler