Selv om covid-19 fortsatt legger begrensninger, klarer styret å holde aktiviteten i gang. Siden sist har vi hatt noen styremøter på Teams, og styret diskuterer også saker på en lukket Facebook-gruppe.
Rehabilitering.
Styret har inngått samarbeid med Bonord angående rehabilitering av borettslaget. I den forbindelse vil Bonord i samarbeid med Aqua-Plan kartlegge boligmassen for å forsikre seg om at gamle tilstandsrapporter fortsatt gjelder. Dere vil derfor få tilsendt en spørreundersøkelse fra Bonord i uke 45. For å få best mulig grunnlag for å vurdere rehabiliteringen er det viktig at denne spørreundersøkelsen blir besvart.
Grendestua/Grillhytta.
På grunn av koronasituasjonen har styret etter konsultasjon med smittevernlegen i Tromsø kommune vedtatt å ikke leie ut Grendestua og Grillhytta inntil videre.
Kontakt med driftsleder og styret.
E-post som beboere sender til styret vil ikke driftsleder ha tilgang til. Derfor bør meldinger som angår den daglige driften av borettslaget sendes til driftsleder med kopi til styret.
Ventilasjon.
Kjøkkenventilatorene tilhører borettslaget og er tilpasset resten av ventilasjonssystemet. De må ikke demonteres eller byttes uten at driftsleder blir varslet på forhånd.
Ytterboder.
Det er ikke lov å kle inn ytterbodene slik at det elektriske anlegget i bodene blir skjult. Dette medfører brannfare, og vil hindre feilretting.
Samarbeidsavtaler.
Borettslaget har avtaler med bl.a. elektriker- og rørleggerfirmaer som sikrer beboerne samme pris som borettslaget. Det kan være greit å vite for de som planlegger oppussing. Ta kontakt med driftsleder.
Styret ønsker alle en fin senhøst.