På toppen av Tromsøya

Brattbakken-Nytt: Mars 2021

Styrets Medlemmer

Styreleder Maja Stensvold BB79 

Nestleder Odd Almås BB138 

Styremedlem Hanne Figenschou BB75 

Styremedlem Christoffer Rasmussen BB112 

Styremedlem Roar Berntzen BB169 

Varamedlem Arthur Isaksen BB83 

Varamedlem Beate Kristin Sørensen 

Varamedlem John Lydersen 

 

Generell Kontaktinformasjon 

E-postadresse: styret@brattbakkenbl.no 

Hjemmeside: www.brattbakkenbl.no 

Postadresse: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø 

Styretelefon: 973 32 858 

Vakttelefon, Trygg Vakt: 776 10 300 

Driftsleder: dl@brattbakkenbl.no / tlf. 973 25 945. 

 

1  NYTT LADESYSTEM FOR EL-BILER  

Fra og med januar 2021 har andelseiere med parkeringsplass mulighet til å bestille ZAPTEC APM for å lade bilen sin. Hver enkelt andelseier som er interessert i å lade el-bilen sin på Brattbakken må ut med en engangsinvestering på NOK 21 500 for ladeboksen som kobles til systemet, som kan bestilles via Nor-El AS. Utover dette vil andelseier belastes gitte satser per KWh som lades.

De 5 ladeplassene som tidligere har vært utleid til beboere blir avviklet innen 1. juni 2021. Det er forbudt å lade el-biler eller ladbare hybridbiler i uttaket for motorvarmere på bakgrunn av at anlegget ikke er dimensjonert for dette, og misbruk medfører brannfare.

 

2  RENOVERING AV BRATTBAKKEN 

Styret har fått opprettet en arbeidsgruppe som skal bistå oss i forhold til renoveringen av borettslaget. Medlemmene av gruppen består av: 

 

3  VARMTVANNSBEREDERE 

Driftsleder Svein mangler ennå tilbakemeldinger på årstall for alder på berederne. Det er viktig at vi får innhentet informasjon om varmtvannsberedere med tanke på framtidige utskiftninger, og ber derfor om at alle som ikke har sendt inn årstall på sine beredere gjør dette snarest. For beboere som trenger hjelp til å innhente eller sende årstall for berederne sine kan ta kontakt med Svein.

 

4  GENERALFORSAMLING 2021 

Styret planlegger å avvikle generalforsamlingen 17.03 kl.18:00 på Aurora Kino Fokus (Bonord salen, sal 2) Vi håper på å få sendt ut innkalling denne uka, men avventer et revidert regnskap fra EY. 

 

– Styret i Brattbakken Borettslag, 01.03.2021 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler