På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 9/2019

Kjære beboere.

Som flere nok har merket seg er leveringen av Nordlys flyttet fra postkasser på vegg til felles postkassestativ. Dette skyldes klager fra beboere som får natteroen forstyrret av avisbudene. Som følge av trusler om anmeldelse av Amedia distribusjon grunnet tap av søvn og nattero har Amedia distribusjon valgt å benytte felles postkassestativ til distribusjon av Nordlys.

Styret hadde denne saken oppe til vurdering i styremøte den 2. oktober og kom til den slutning at dette ikke var en styresak. Det at styret ikke ser at de har plikt til å forfølge en klage fra beboere forhindrer ikke den enkelte beboer å selv følge opp saken. Det er det som har hendt i dette tilfellet.

Som følge av disse beboernes klager tok Amedia distribusjon kontakt med styreleder Per Braa med spørsmål om løsning. Da de ønsket å ungå en evt. politianmeldelse falt valget på å benytte felles postkassestativ fremfor postkasser på vegg.

Dette til informasjon.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler