På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 9/2018 DESEMBER

Styreleder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050

Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Per N Braa, BB 108
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere
Rehabilitering
Arbeidet går sakte men sikkert fremover. Vi er nå inne i registreringsfasen med blant annet kartlegging av tilstand på dører og vinduer. Byggebistand Troms AS bistår styret i å vurdere hvilke tiltak som bør gjennomføres i forbindelse med rehabiliteringen av fasader mv. Vi er blitt anbefalt å dele oppdraget med rehabilitering av våre 12 bygg/blokker i mindre entrepriser. Fordelen med dette er å kunne innhente tilbud fra mindre entreprenører, bedre kostnadskontroll og at de trafikale utfordringene minimaliseres.

Byggene har nokså like fasader. Vi håper derfor at om en bygning tegnes opp med aktuell fasade, kan dette være utgangspunktet for en søknad om fasadeendring før innhenting av tilbud og gjennomføring. Vi vil innkalle til et beboermøte når vi har kommet lengre i prosessen.

Hittegods
Vi får med jevne mellomrom innlevert gjenstander som beboere har funnet i borettslaget. Hittegods skal i alminnelighet leveres politiet, jf. lov om hittegods. Gjenstander av mindre verdi kan leveres vaktmester som vil oppbevare gjenstandene midlertidig før de leveres politiet eller destrueres. Hvis noen savner noe, ta kontakt med vaktmester. For tiden har vi ett nøkkelknippe og et busskort liggende.

Vannrør, sluker og rør
Andelseier har ansvar for vedlikehold av dette i egen leilighet, jf vedtektene våre. I julen opplever vi erfaringsmessig at rør går tett som følge av fettansamling. Vi anbefaler alle å unngå å helle fett i vasken. Tørk gjerne stekepanner med papir før de rengjøres i vasken. Regelmessig bruk av avløpsrens anbefales også. Det er relativt dyrt å leie inn høytrykksvakta til spyling/staking av rør. Dette er omkostninger andelseiere selv må dekke.

For øvrig mottar vi jevnlig henvendelser om forhold som skyldes manglende vedlikehold eller feil med fliser, varmekabler eller annet beboer eller tidligere beboer har installert. Dette er ikke borettslagets ansvar å få ordnet opp i. Alle bør sette seg inn i våre vedtekter og ordensregler. De ligger under fanen «Om Brattbakken» her på vår hjemmeside. Andelseiers vedlikeholdsplikt fremkommer av vedtektene pkt 5.1.

Jul og nyttår
Vaktmester har fri julaften. 27. og 28.12.18 arbeider han i tidsrommet kl 0800 – kl 1400. Nyttårsaften har han arbeidstid fra kl 1000 – kl 1200.

Nyttårsaften kan de som ønsker det gå i fakkeltog gjennom borettslaget. Oppstart er på snuplassen i «Antennegata» kl 1700. Grillhytta åpnes kl 2100 for alle beboere. Her vil det være ved tilgjengelig.

Vi ønsker dere alle en god, fredelig julefeiring og et riktig godt og fremgangsrikt nytt år!

 

Med vennlig hilsen Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler