På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 6/2018 SEPTEMBER

Styreleder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Per N Braa, BB 108
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere

Varden borettslag

Vi vil innledningsvis takke alle som har tatt seg tid til å sende innspill/merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av Varden borettslags planer om utbygging med inntil 190 nye boenheter fordelt på to punkthus på henholdsvis 22 og 10 etasjer sammen med lavere to-etasjers rekkeleiligheter. Med unntak av en beboer som er positivt innstilt til planene, er de øvrige samstemt i at borettslaget i sitt tilsvar til kommunen bør fraråde tillatelse til utbygging slik planene foreligger i dag. I korte trekk går innsigelsene på at høyblokker i stor grad avviker fra  dagens arkitektur i nærområdet vårt og at Varden borettslags anbefaling om å åpne busstraseen ved snuplassen for ordinær trafikk vil være svært uheldig for oss. Styret vil i sitt svar til kommunen ta hensyn til de innspill vi har fått fra dere.

15 km/t sone

Styret har besluttet å sette ned fartsgrensen i borettslagets gater til 15 km/t. Dette er skiltet ved innkjøringen til gate 1 og 2. Bakgrunnen for dette, er at vi over tid har mottatt en rekke klager på at biler holder for høy fart i gatene tilknyttet borettslaget. Vi anmoder om at alle respekterer dette slik at vi unngår situasjoner som potensielt kan føre til svært alvorlig personskade/død.

Nordøya bydelsråd

Er det noen beboere som kunne tenke seg å engasjere seg i arbeidet med å ivareta bydelens interesser? 260918 mottok vi mail fra Marius Hansen, Nordøya Bydelsråd:

«Hei, grunnet få medlemmer, og at jeg selv har flyttet så må Nordøya bydelsråd arrangere nytt årsmøte med hovedmål å velge noen til å representere bydelen i denne viktige tiden, hvor vi kan miste både svømmehall, busstilbud og nattesøvnen pga. støy fra havna. Nordøya Bydelsråd har årsmøte tirsdag 2. oktober kl 18.00 på Stakkevollan IFs hus. Vi trenger flere som kan arbeide videre for vår bydel. Stakkevollan velforening gjør allerede et kjempearbeid for området, men vi trenger også et bydelsråd som jobber for Nordøyas behov sammen med kommunen, som kommer på møtet. Hvis du har noe du ønsker å forbedre i området, men ikke vet helt hvordan, så er bydelsrådet et perfekt organ for å fremme arbeidet med slike saker! Send oss en melding her og kom på møtet
Kan dere invitere og informere deres respektive borettslag og foreninger? På forhånd takk, Mvh Marius Hansen, Nordøya Bydelsråd, 47669673»

Vinterlagring av sykler/uttak av snøryddingsutstyr

Vinteren nærmer seg med høye kneløft/stormskritt. Også i år vil dere få anledning til å vinterlagre sykler i fellesboden. På dagtid er det mulig å kontakte vaktmester for å få åpnet fellesboden. I uke 41 (081018 – 121018) vil vi holde fellesboden åpen en ettermiddag/kveld slik at de som ikke har mulighet på dagtid også kan benytte seg av tilbudet. Så snart vi har fastsatt dato og tidspunkt, vil vi sende ut en SMS.

 

Vennlig hilsen styret

 

 

 

 

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler