På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 5/2019 JUNI

Styreleder Per Braa, BB 108, tlf 951 13 390
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050

Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Beate Kristin Sørensen, BB 171
Varamedlem John Lydersen, BB 65

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere
Takk for godt oppmøte på beboermøtet om oppussingen av borettslaget i går. Det er flott å se at det er så stort engasjement rundt dette prosjektet. De fem første forslagene til fasader ligger nå ute på nettsiden under menyen Nye Brattbakken. Etter hvert som vi får relevant informasjon om prosjektet vil vi fortsette å legge dette ut her.

Styret har tidligere luftet ønske om å få etablert en byggekomité og dette ble på nytt nevnt på beboermøtet i går. Interesserte bes henvende seg til styret på mail, så kan vi komme tilbake til sammensetning av en eventuell slik komité. Alternativer kan være f.eks. én per blokk eller to-tre per gate.

Vaktmester
Vaktmesteren er dessverre sykemeldt ut uke 25 og går på ferie fra uke 26 til og med uke 27. Henvendelser om vedlikehold i denne perioden bes rettet på mail til styret.

Vi har fått vite at beboere fortsatt ber vaktmester om å utføre arbeid som ikke faller innenfor vaktmesters arbeidsoppgaver. Vaktmesteren er ansatt av borettslaget for å dekke borettslagets vedlikeholdsplikt. Ved tvil om hva som faller inn under andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt ber vi dere om å lese vedtektene og ordensreglene.

Gjerder over branngatene
Vi vil i løpet av sommer/høst prøve å få etablert gjerder over branngatene og rundt lekeplassen ved parkeringsplassen. Dette gjøres dels som et sikringstiltak for å hindre at barn faller utfor og skader seg og dels for å hindre snødeponering. Det vil bli porter i gjerdene slik at beboere kan tømme sin egen snø som normalt.

Ledig kapasitet på el-bil lader
Beboer Marius Flage har ytret ønske om å kunne dele sin el-bil parkering med andre som kan ha behov. Han kan kontaktes direkte på tlf. 419 21 679 for nærmere avtale.

Skulle det ellers være noe er det bare å sende oss tilbakemeldinger på mail.

 

Med ønske om en fantastisk sommer.
-Styret

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler