På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 4/2019 MAI

Styreleder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050

Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Per N Braa, BB 108
Varamedlem John Lydersen, BB 65

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere
Ekstraordinær generalforsamling
Vi minner om at ekstraordinær generalforsamling avholdes på Stakkevollan skole tirsdag 21. mai 2019 kl 1800 hvor ny styreleder skal velges. Dere skal alle ha mottatt innkalling.

Facebook
Vi har fortsatt ikke mottatt henvendelse fra noen som kunne tenke seg å bistå med administrasjon av en eventuell facebook-gruppe. Vi ba om dette i forrige BB-Nytt. Hvis ingen melder seg frivillig, vil ikke styret opprette en gruppe på Facebook.

Dugnad
Styret har besluttet å gjennomføre dugnad tirsdag 4. juni 2019 i tidsrommet fra kl 1700 til kl 2000. Vi vil leie inn to containere for restavfall og en container for hageavfall. Vi minner om at det ikke er anledning til å kaste annet enn ordinært brennbart restavfall i containerne. Bilhjul, farlig avfall, batterier, elektriske artikler m.v må ikke kastes i containerne. Godtgjørelse for dugnadsarbeid har i år økt til 50 kr/t.

Sommervikar
Vi vil også i år leie inn en sommervikar som kan bistå med plenklipping og annet forefallende arbeid. Interesserte kan ta kontakt med vaktmester. Minimumsalder er 16 år.

Har noen behov for barnehageplass?
Vi har mottatt følgende melding fra Soldagen barnehage:

«Vi har enda ledige plasser hos oss fra august og utover. Vi hadde satt veldig pris på om dere kunne informere på deres hjemmesider om at vi har ledige plasser. Det er nok ikke alle, særlig nye, beboere som vet at vi ligger her.»

Kontaktinfo:
Soldagen barnehage
Postboks 3297
9275 Tromsø
Tlf 77 61 11 40
Epost: post@soldagenbhg.no

 

Vi ønsker dere alle en flott feiring av nasjonaldagen 17. mai!

Med vennlig hilsen Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler