På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 4/2018 JUNI

Styreleder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Per N Braa, BB 108
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere

Styret har besluttet å sette ned en komite som får ansvar for å følge opp vedtak fattet i ekstraordinær Generalforsamling om å iverksette forprosjektering/prosjektering i forhold til planlagt fasaderehabilitering. Styremedlem Kristian Didriksen Hansen leder komiteen i samarbeid med styret. Vi vil gjerne ha noen beboere med i byggekomiteen. Hvis noen har lyst og helst noe erfaring fra slikt arbeid, er det bare å melde sin interesse direkte til Kristian, evt via styret.

Styret har besluttet å avvikle lekeplassen i øvre gate – «Antennegata». Dette skyldes en totalvurdering i forhold til HMS og økonomi. Etter vårt syn er to lekeplasser i borettslaget tilstrekkelig til å dekke behovet.

Vaktmester får en del henvendelser som ligger utenfor hans ansvarsområde. Når det gjelder i hvilke tilfeller beboer har vedlikeholdsplikt, finner dere dette på hjemmesiden vår både i vedtektene og ordensreglene. Montering av oppvaskmaskiner er ikke vaktmesterens ansvar.

Vi har fått klager på at enkelte beboere mater fugler i nedre gate. Dette medfører støy og ubehag i form av avføring fra fugler på vinduer og balkonger. Styret ber om at alle viser hensyn og unnlater å mate fugler på borettslagets område.

Vi minner om dugnad i morgen, tirsdag 12.06.18 kl 1700 – 2000. Vi håper mange har mulighet til å møte selv om værutsiktene ikke er optimale. Dere møter opp ved Grendehuset. Her vil vaktmester fordele arbeidsoppgaver. Vi har kjøpt inn blomster og jord. Det vil bli lett servering.

Med vennlig hilsen Styret.

 

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler