På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 3/2019 APRIL

Styreleder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050

Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Per N Braa, BB 108
Varamedlem John Lydersen, BB 65

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere
Generalforsamlingen
Torsdag 25.4.2019 kl 1800 ble årets Generalforsamling avholdt på Stakkevollan skole. Det var meget godt oppmøte selv om vi måtte konkurrere med usedvanlig godt vårvær. Som dere ser over, har styret samme sammensetning nå som før generalforsamlingen, med unntak av at John Lydersen har erstattet Inger Mari Malm som varamedlem.

Styrelederen meddelte generalforsamlingen om at han vil flytte fra byen og at han derfor vil trekke seg i løpet av kort tid. Dette var noe som ble besluttet så sent at valgkomiteen ikke har klart å finne kandidater verken i sittende styre eller andre som var villige til å stille som kandidat. De opprettholdt derfor innstillingen og Espen Jentoft ble valgt uten motkandidat.

Valgkomiteen vil nå arbeide intensivt med å finne en ny kandidat som er villig til å være styreleder. Vi ber om at alle som har motivasjon og lyst til å bekle vervet om å ta kontakt med valgkomiteen. Det samme gjelder om noen ønsker å foreslå aktuelle kandidater som vil være styreleder. Kontaktmann i valgkomiteen er Bjørn Meyer, tlf  992 99 345. De øvrige medlemmene i valgkomiteen er Kåre Larsen og Mona Antonsen.

Så snart valgkomiteen har sin innstilling klar, vil styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag om å selge andel 407 i Rundvannet borettslag som Brattbakken borettslag eier sammen med Knausen og Rundvannet borettslag. Vi har en eierandel på 34%. Samme vedtak er fattet av de øvrige eierne, så denne leiligheten vil i løpet av kort tid legges ut for salg på det åpne markedet.

Styrets forslag om å videreføre vår kontrakt med Signal for en periode på 18 måneder mot oppgradering av dekodere ble nedstemt. Generalforsamlingens vedtak var å ikke akseptere tilbudet fra Signal Bredbånd AS. Dette innebærer at styret i god tid før avtalen med Signal løper ut 010620, vil innhente tilbud fra aktuelle leverandører. Det er selvfølgelig aktuelt å videreføre avtalen med Signal, men det avhenger av at de etter en totalvurdering gir det beste tilbudet. Det er generalforsamlingen som beslutter hvilken leverandør borettslaget skal inngå avtale med.

Protokollen sendes ikke ut, men vil bli gjort tilgjengelig for de som ønsker det så snart den er klar.

Facebook
Styret har vurdert å opprette en gruppe på Facebook for borettslaget, men besluttet etter en samlet vurdering å ikke gjøre dette. Nå viser det seg at mange ønsker seg en slik gruppe. Styret vil derfor revurdere sin beslutning, men da er vi avhengig av en eller flere beboere som kan bistå med administrasjon av denne gruppen. De som kan tenke seg å bistå med dette bes vennligst ta kontakt med styret.

Kosting av parkeringsanlegget
Vi har bestilt feiebil torsdag 2.5.19. Kjøretøy må være fjernet fra parkeringsplassene i tidsrommet kl 0900 – kl 1200 denne dagen. Snuplassen kan benyttes som alternativ parkeringsplass. Vi har også sendt en anmodning til Tromsø kommune om kosting av de øvrige vegene i borettslaget.

Dugnad
Det vil selvfølgelig bli dugnad også i vår. Vi kommer tilbake til nærmere tidspunkt.

Fellesboden
Vaktmester kan kontaktes av de som ønsker å hente ut sykler evt sette inn måkeutstyr på dagtid. Mandag 29. april er fellesboden åpen i tidspunktet kl 1800 – kl 1830 for samme formål.

 

 

Med vennlig hilsen Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler