På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN NYTT 285 – Desember 2017

Leder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Stein Arnold Kristiansen, BB 2, tlf 920 91 868
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Bent Eirik Nilsen, BB 67, tlf 913 29349
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Anne Storjord, BB 158
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere

Signal AS

Som de fleste kjenner til, er det Signal som leverer internett og TV via fiber til borettslaget. Kontrakten ble inngått etter vedtak i generalforsamlingen. Vi er bundet av denne kontrakten frem til 2020. Vi har fått klager fra beboere i forhold til at Signal operer med inntil to måneders oppsigelsestid for de som flytter fra Brattbakken og at de fakturerer nye beboere med et gebyr for en tjeneste de er pålagt gjennom vår kontrakt med Signal. Styret vil ta denne saken opp med Signal. Vi anbefaler imidlertid alle som har planer om å selge leiligheten sin å si opp kontrakten to måneder før utflytting skjer.

Søknad fra Utsikten Borettslag

Styret har mottatt søknad fra Utsikten borettslag om økonomisk støtte i forbindelse med at de har fått en del utgifter knyttet til utbedring/sikring av en intern veg. Styret har fattet vedtak om å avslå søknaden blant annet med bakgrunn i at vi sannsynligvis ikke har mandat til å bevilge midler til et tiltak utenfor eget borettslag. Hvis noen mener vi bør bevilge midler, er det fullt mulig å melde dette inn som sak til generalforsamlingen våren 2018.

Tette rør

Vi har  den senere tid fått flere henvendelser om tette rør/avløp. Vi minner om at vedlikehold/staking av egne rør frem til hovedledning er andelseiers ansvar. Dette fremkommer av vedtektene våre. Vi anmoder alle om å jevnlig benytte avløpsrens og være varsom med hva som helles i vask/sluk. Et godt råd er å tørke steikepanner/gryter med papir før man bruker varmtvann til rengjøring. Årsaken til tette avløp er relativt ofte fettavleiring.

Fartsgrense

Vi har endelig fått svar fra Tromsø kommune på vår søknad om å få nedsatt fartsgrense på vegene i borettslaget. Det ser imidlertid ut som vi må smøre oss med tålmodighet i denne saken. I svaret fra kommunen fremkommer det at kommunen ønsker å utrede om dette er en kommunal eller privat veg før de eventuelt fatter et skiltvedtak. Styrets oppfatning er at vegene i borettslaget alltid har vært og fortsatt er kommunal veg. Dette er meddelt kommunen.

Naboklager

Styret mottar jevnlig naboklager på relativt bagatellmessige forhold. Vi anmoder alle som er misfornøyd med andre beboere om å gjøre et forsøk på å løse saken gjennom dialog med den klagen gjelder før styret involveres.

Jul

Tusen takk til alle som møtte opp på den tradisjonelle tenningen av lys på juletreet vårt. Dette er en fin tradisjon. Nå er det ikke lenge før julefreden senker seg over Brattbakken borettslag. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler