På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN NYTT 282, oktober 2017

Leder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Stein Arnold Kristiansen, BB 2, tlf 920 91 868
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf  909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Bent Eirik Nilsen, BB 67, tlf 913 29349
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Anne Storjord, BB 158
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40
Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018

Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere.

Torsdag 28.09.17 gjennomførte vi et styremøte hvor blant annet fasaderehabilitering var en av sakene vi behandlet. I forkant a dette møtet hadde vi et møte med teknisk sjef i BONORD for å få innspill på hvordan vi kan sikre en god prosess som sikrer at dere som andelseiere får innsikt og mulighet til å påvirke styrets beslutninger i denne viktige saken. Vi tar sikte på å gjennomføre et beboermøte torsdag 26.10.17 hvor vi med støte fra BONORD vil presentere hvilke planer styret har for fasaderehabilitering og hva dette vil medføre av økonomiske konsekvenser for dere. Dere vil få egen innkalling i postkassen til dette møtet.

 

En annen sak vi behandlet på møtet var bytte av varmtvannsberedere. Vi har over tid sett at dette har blitt en betydelig kostnad for borettslaget. Dette skyldes i hovedsak at en del beboere har bestilt tilleggstjenester som for eksempel flytting av varmtvannsbereder, bestilling av større beredere og andre tjenester fra rørlegger og elektriker. I flere tilfeller er borettslaget blitt fakturert for beløp langt over NOK 20000 for bytte av varmtvannsbereder. Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt. Styret har derfor besluttet å endre prosedyrene for bytte av varmtvannsbereder med umiddelbar effekt:

  1. Hvis noen mener varmtvannsberederen er defekt og må byttes, må beboer ta kontakt med vaktmester.
  2. Dersom vaktmester godkjenner bytte, kan beboer inngå avtale med et firma etter eget ønske om bytte av bereder. Vi har vært i kontakt med flere firma, blant andre VVS24, Høytrykksvakta og VVS team. Tilbudene fra disse er nokså like, med en pris på om lag NOK 9500 for bytte av bereder plassert i kjøkkenbenk.
  3. Mot fremleggelse av faktura, vil Brattbakken borettslag refundere beboer med inntil NOK 9500 for bytte av bereder under forutsetning av at vaktmester har godkjent byttet.

 

Vi har hatt en fantastisk høst med godt og varmt vær, men må nok belage oss på kaldere tider fremover. Vi ber derfor de av dere som har kraner montert på vegg, om å sørge for at disse avstenges når nattefrosten setter inn for å unngå skader på kranene.

Vi ønsker dere alle en fortsatt god høst.

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler