På toppen av Tromsøya

Brattbakken-Nytt 278, november 2016

brattbakken-nyttbb278         

BRATTBAKKEN-NYTT

Informasjon om styre og stell

Nr. 278 november 2016

StyretVara
Espen Jentoft                          Leder     BB 42     91 73 32 401. Kjell Wist                   BB 154
Stein Arnold Kristiansen                        BB 2        92 09 18 682. Anne Storjord          BB 158
Stine Solli Teigen                                BB 106     99 45 90 903. Odd Almås                BB 138
Vibeke Tannvik                                    BB 145     95 07 72 21
Olav Jarle Strøm                                   BB 55         90 09 58 60
Vaktmester Martin Brynjulfsen                              90 16 60 18Alle i Styret har nøkkel til Grillhytta
E-post: vaktmester.brattbakken@gmail.comAlle i Styret har nøkkel til Grendestua
Trygg Vakt                                                            77 61 03 00

E-postadresse: styret@brattbakkenbl.no

Hjemmeside: www.brattbakkenbl.no

Postadresse til borettslaget: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

 

 

Kjære beboere/andelseier

 

Styret har avhold møte 9. november og har følgende saker til info for beboerne.

 

El-bil ladding/parkeringsplass

 

Styret jobber fortsatt med å få el-bil laderne oppe å gå. Vi skal begynne prøving av disse så snart som mulig. Som tidligere informert om må vi gjøre en jobb når det gjelder kartlegging av parkeringsanlegget vårt. I forbindelse med den jobben kan det hende noen av dere vil bli kontaktet der vi er usikre på hvilken parkeringsplass som tilhører hvem.

Vedtak på Ekstraordinær generalforsamling 20.6.16:Styret pålegges å utrede muligheter for refusjon fra offentlig myndighet når det gjelder utgifter til ladestasjoner. (…)

I forbindelse med dette vedtaket har styret vært i kontakt med Enova og Tromsø Kommune. Ingen av disse instansene har, ifølge mottatt svar, refusjonsordninger vi kan benytte oss av. Dersom noen har forslag til andre instanser vi kan henvende oss til, ber vi dere sende det til styret på epost.

 

Smartdører

Styret jobber fortsatt med å finne en løsning for å levere tilbake smartdørene i hht. vedtak på ekstraordinær generalforsamling 20.6.16. Leverandør har foreløpig ikke vært positiv til dette, vi sendte brev til leverandør etter forrige styremøte. Denne henvendelsen er ennå ikke besvart, styret tar kontakt med leverandør pr. telefon så snart som mulig.

Vedtak 2.1 fra GF: «Det foreslås at styret starter forhandlinger med Neumann Bygg AS om tilbakelevering av 22 stk. smartdører til samlet sum kr 462 239, inkl. mva. Brattbakken Borettslag kjøper ytterdører av samme type som tidligere innkjøpt.»

 

Postkasser

Vaktmester er i gang med å senke postkasser ved parkeringsanlegg.

 

Fukt

Styret, i samarbeid med vaktmester og entreprenør, jobber med flere saker der det er fukt i leiligheter. Fukten i disse leilighetene kommer utenfra, og må derfor utbedres av borettslaget. Disse utbedringene er dessverre kostbare, men de må gjøres. Bygningsmassen/drenering er gammel, dette begynner vi å merke.

 

Varmtvannsberedere

Ved defekte varmtvannsberedere som må byttes, skal man ta kontakt med vaktmester eller styret før man går til innkjøp av ny. Vaktmester skal bestille ny, dersom han ikke er tilstede kan man kontakte styret så vi kan finne en løsning. Vi har avtale med Høytrykksvakta om levering og utbytting av varmtvannsberedere. Til informasjon skal styret i løpet av styreperioden gå gjennom våre avtaler, bl.a. på utbytte av varmtvannsberedere, og hente inn anbud fra flere tilbydere, slik at vi er sikret de laveste prisene.

 

Utelys på Brattbakken

Styret er klar over at vi har en del utelys, både på uteboder og på parkeringsanlegg, som ikke fungerer. Det er forsøkt å bytte pærer, men de er dessverre defekte.

Styret ser at kostnadene med å utbedre noen av disse er høye, spesielt lyskaster på parkeringsplassen, og det vil derfor bli en egen sak på generalforsamling. Vi skal hente inn pristilbud på hva det koster å erstatte de defekte utelysene som henger på utebodene. Dersom kostnaden er lav kan vi ordne de før generalforsamling. Det bør være lys i disse av sikkerhetsmessige hensyn. Vi ser at dersom vi skal bytte enkelte utelys vil de ikke bli lik de eksisterende utelys. Vi henter også inn pristilbud på å bytte alle utelys som henger på uteboder, slik at vi kan ha like lys på Brattbakken. Styret er usikker på om det «har noe for seg» å bytte alle, med tanke på fasaderenovering som kan komme om noen år. Utskifting av alle lys vil i så fall bli en generalforsamlingssak.

 

Dugnad 2016

Styret vil takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid i løpet av 2016.Vi vil i løpet av kort tid legge lapper i alle postkassene, slik at dere kan påføre deres dugnadstimer. For de som ikke kjenner systemet, er det sånn at vi hver måned betaler 40 kr for dugnad gjennom husleien. På dugnadslappene dere får utdelt, skriver dere opp hvor mange timer dere har jobbet i 2016, dere vil da få refundert penger for inntil 8 timer dugnadsarbeid. Prisen pr. time er 60 kr, slik at den totale mulige summen å få refundert er lik innbetalt sum i 2016, kr 480. Pengene vil bli refundert til den konto husleie blir belastet. (dette er det BoNord som har bestemt) Lappene legges i postkassen til Brattbakken Borettslag på døra til Grendestua.

 

Julegrantenning

Første søndag i advent er det tradisjon tro julegrantenning på Brattbakken. Vi serverer gløgg og pepperkaker, kanskje kommer nissen med en overraskelse til barna. Vi ønsker alle beboere velkommen til julegrantenning på den store lekeplassen søndag 27.11 klokken 15.00.

 

 

Mvh Styret i Brattbakken Borettslag

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler