På toppen av Tromsøya

Brattbakken Nytt 277, oktober 2016

Last ned her: brattbakken-nytt277

StyretVara
Espen Jentoft                          Leder     BB 42     91 73 32 401. Kjell Wist                   BB 154
Stein Arnold Kristiansen                       BB 2        92 09 18 682. Anne Storjord          BB 158
Stine Solli Teigen                                BB 106     99 45 90 903. Odd Almås                BB 138
Vibeke Tannvik                                    BB 145     95 07 72 21
Olav Jarle Strøm                                   BB55         90 09 58 60
Vaktmester Martin Brynjulfsen                              90 16 60 18Alle i Styret har nøkkel til Grillhytta
E-post: vaktmester.brattbakken@gmail.comAlle i Styret har nøkkel til Grendestua
Trygg Vakt                                                            77 61 03 00

E-postadresse: styret@brattbakkenbl.no

Hjemmeside: www.brattbakkenbl.no

Postadresse til borettslaget: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

 

 

Kjære beboere/andelseier

 

Styret har avhold møte 10. oktober og har følgende saker til info for beboerne.

 

 

Ny styreleder

Etter ekstraordinær generalforsamling 3.10.16 har vi valgt Espen Jentoft til ny styreleder.

Espen er valgt til styreleder frem til ordinær generalforsamling våren 2018. Det er bekreftet fra BoNord at dette er i henhold til våre vedtekter. Med styreleder valgt for en såpass lang periode håper vi på stabilitet og ro.

Styret takker for oppmøte på ekstraordinær generalforsamling.

 

Postkassestativ

Styret har besluttet å senke postkassene med ca. 15 cm, slik at alle skal nå ned i postkassene sine. Vi ser at mange må stå på steiner, og egne innretninger for å nå nedi. Vi kan ikke ha det sånn både fordi det er upraktisk, det er ikke trygt for beboerne og balansere på den måten, samt at det vil gi utfordringer til vinteren.

Vi har også besluttet å flytte postkassene som er montert utenfor fellesboden, til nordsiden av garasjeanlegget. Posten er kontaktet for å få dette godkjent, arbeidet starter så snart de har godkjent planene våre.

 

Lekeplass

Humpa på «storlekeplassen» er dessverre blitt ødelagt. Vaktmester har fjernet alle løse deler. Det vil bli satt opp ny humpe til våren igjen.

 

Ladding av el-biler

Det ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 20.6.16 at det ikke er tillat å lade el-biler med strøm fra motorvarmer i garasjeanlegget (både over og under tak). Vi registrerer at det fortsatt er beboere som lader el-biler/hybrider på denne måten. Vi ber om at dette opphører umiddelbart. Det er ikke tillat i hht. vårt regelverk, og minst like viktig; det er brannfarlig. Vårt motorvarmeanlegg er gammelt og ikke dimensjonert for dette.

Styret har startet jobben med å lage et system for de nye ladestasjonene på garasjetaket, dette er et tidkrevende arbeid, og vi kommer tilbake med mer informasjon når dette arbeidet er gjort. Styret har kontaktet Tromsø Kommune angående tilskudd til ladestasjonene, vi har ikke mottatt svar fra kommunen pr. d.d.

 

Vedtak 2.2.fra GF: «Styret pålegges å utrede muligheter for refusjon fra offentlige myndighet når det gjelder utgifter til ladestasjoner. Videre pålegges styret å foreslå pris for utleie av ladestasjoner. Her må også utgifter i forbindelse med oppsett av ladestasjonene tas med i beregning av leieprisen. Ladding av elbiler skal bare skje på de fem plassene som er godkjent. Ladding av elbiler er forbudt i garasjeanlegg utenom de fem tillate plasser

 

Parkering i gatene

Styret og andre beboere registrer at det parkeres mye i gatene våre. Der hvor det parkeres mest er i nedre gate, samt i nordenden av andre gate mot gangvei til Varden Borettslag. Det er dessverre noen gjengangere, men også tilfeldige som parkerer her. Dette er ikke tillat. Nå når vinteren nærmer seg er det enda viktigere at dette respekteres, det er trafikkfarlig med biler parkert langs veiene, spesielt i svingen ved gangveien mot Varden. Dette er også til hinder for brøytemannskaper, samt utrykningskjøretøy. Vi ber om at all parkering i gatene våre opphører umiddelbart, og at forbudet respekteres.

 

Fra Brattbakken Borettslag sine ordensregler:

  1. Motorisert ferdsel, parkering «Kjøring inn i feltet er kun tillatt for syke- og varetransport, og i forbindelse med vask og vedlikehold av bilen. Det er ikke tillatt å parkere inne i feltet, eller på merket parkeringsplass som leies av en annen beboer. Ved ulovlig parkering kan styret, eller den styrende myndighet, foreta borttauing. Alle utgifter i forbindelse med forberedelse og tauing dekkes av beboer selv.»

 

 

Autovern

Vi har fått flere henvendelser angående det ødelagte autovernet i nedre gate opp mot svingen. Styret har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen angående dette, senest 11. mai i år. Vi har ikke fått svar fra kommunen på våre henvendelser. Styret kontakter kommunen atter en gang, og ber om fortgang i reparasjon, da det er farlig å ikke ha autovern på denne strekningen.

Til informasjon så er det kommunen som brøyter våre veier, og det er i forbindelse med brøyting at autovern har blitt ødelagt.

 

Vaktmester

Vaktmester skal ha ferie i uke 42 og 43.

 

Sykkeloppbevaring i fellesbod

Alle beboere på Brattbakken kan oppbevare sykler i fellesboden. Disse må merkes med navn og bolignummer. Vaktmester er på jobb fra kl. 07-15 og kan sette sykler inn da. Ta kontakt med styret om det ikke lar seg gjøre å sette inn sykler i dette tidsrom, så kan vi vurdere å ha åpent en ettermiddag/kveld.

Det er ikke anledning å lagre dekk i fellesboden, kun sykler, snøskyvere og ake-utstyr.

 

Verandadører

Det var bestilt nye dører i vår, de vi har mottatt har dessverre feil mål, og vi har vært nødt å bestille nye. Vi har ikke fått bekreftet leveringstidspunkt på disse. Det er satt opp en liste over prioritering for utskifting av verandadør, basert på henvendelser fra beboerne som har behov for å bytte.

 

 

 

Smartdører

Styret jobber fortsatt med å finne en løsning for å levere tilbake smartdørene i hht. vedtak på ekstraordinær generalforsamling 20.6.16. Leverandør har foreløpig ikke vært positiv til dette, men vi har ikke gitt opp!

 

Vedtak 2.1 fra GF: «Det foreslås at styret starter forhandlinger med Neumann Bygg AS om tilbakelevering av 22 stk. smartdører til samlet sum kr 462 239, inkl. mva. Brattbakken Borettslag kjøper ytterdører av samme type som tidligere innkjøpt.»

 

Oppussing

Vi minner om at det SKAL sendes nabovarsel til alle i samme blokk ved oppussing. Det oppfordres til så utfyllende varsel som mulig, informer om når arbeidet skal foregå, og hvor lang tid man antar dette skal ta.

Våre ordensregler i forhold til støy skal også følges, uten unntak. Disse reglene er:

Det er ikke tillatt med oppussing eller hobbyvirksomhet som medfører støy som hamring, boring eller lignende:

  • på hverdager (man-fre) før kl. 8:00 og etter kl. 20:00
  • på lørdager før kl. 10:00 og etter kl. 18:00

 

  • på søndager og helligdager.

 

 

Mvh Styret i Brattbakken Borettslag.

 

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler