På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 2/2019 MARS

Styreleder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050

Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Per N Braa, BB 108
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere
Generalforsamling
Torsdag 25.4.2019 kl 1800 blir årets Generalforsamling avholdt på Stakkevollan skole. Fristen for å melde inn saker til Generalforsamlingen er 26.3.2019. Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte. Hvis noen har innspill i forhold til personer som kunne tenke seg å sitte i styret eller andre tillitsverv, anbefaler vi å ta kontakt med valgkomiteen v/Bjørn Meyer, tlf 992 99 345. Innkalling med underlagsdokumenter vil bli sendt ut et par uker før Generalforsamlingen finner sted.

Styret har fått en henvendelse fra vår leverandør på TV/Internett om oppgradering av dekoderne mot en utvidelse av gjeldende kontrakt. Styret har besluttet at dette spørsmålet skal avgjøres av Generalforsamlingen.

 

Salg av Rundvannet 92
Brattbakken borettslag er medeier i en 4-roms leilighet på Rundvannet som er planlagt lagt ut for salg i løpet av våren. Leiligheten eies av Brattbakken borettslag, Rundvannet borettslag og Knausen borettslag. Salg betinger imidlertid at likelydende vedtak om salg fattes i generalforsamlingene til alle de tre borettslagene. Vedtak om salg eller kjøp av fast eiendom krever minst to tredjedels flertall, jf Lov om burettslag § 8-9 (3) Brattbakken borettslag eier 34% av leiligheten. Denne saken vil bli behandlet av Generalforsamlingen 25.4.2019.

 

Rehabilitering
Vår samarbeidspartner, Byggebistand Troms, driver fortsatt med forarbeider til prosjektbeskrivelsen av planlagt fasaderenovering. Prosjektet har dessverre blitt noe forsinket som følge av at vi har vært nødt til å utrede forhold som er blitt avdekket i forbindelse med kartlegging av generell tilstand på bygningsmassen. Så snart vi mottar et forslag til gjennomføring av rehabiliteringen, vil vi innkalle til et beboermøte.

 

Ladestasjoner
Samtlige 5 ladestasjoner er nå utleid. Utbygging av nye ladestasjoner krever relativt store investeringer. Styret vil derfor ikke ta initiativ til videre utbygging før dette eventuelt besluttes av Generalforsamlingen. Vi minner om at lading av el-biler og ladbare hybridbiler ikke kan skje via uttak til motorvarmer. Dette er forbudt grunnet fare for brann.

 

Rømningsveier
Vi har hatt flere perioder med svært store snøfall i vinter. Dette medfører at enkelte beboere faktisk ikke har fått åpnet dørene og anmodet om bistand fra vaktmester om å komme seg ut. Vi anmoder alle om å sørge for å holde rømningsveier åpne, selv om dette medfører hyppig snømåking. Dette er selvfølgelig noe vaktmester ikke har kapasitet til og er heller ikke hans ansvarsområde.

Hittegods
Vi minner om at gjenstander som blir funnet i borettslaget leveres til vaktmester. For tiden har vi noen nøkler liggende som ingen har etterlyst.

 

Med vennlig hilsen Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler