På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN – NYTT 2/2018 APRIL

Leder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Stein Arnold Kristiansen, BB 2, tlf 920 91 868
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Bent Eirik Nilsen, BB 67, tlf 913 29349
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Anne Storjord, BB 158
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40
Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere

Det sittende styret gjennomførte 3.4.18 vårt siste styremøte. Hovedsaken var å ferdigstille innkallingen til årets Generalforsamling som finner sted tirsdag 17.4.18 kl 1800 på Stakkevollan skole. Vi håper så mange som mulig av dere har anledning til å møte opp. Det er også mulig å møte med fullmektig. Skjema for dette finner dere vedlagt innkallingen. Dere vil alle få innkalling i postkassen i løpet av uken.

Vi har fått en del henvendelser fra personer som ønsker en «snøryddingsdag». Det blir snørydding onsdag 11.4.18 fra kl 1700 til kl 2000. Vi mottar hvert eneste år klager på at noen starter for tidlig og at noen ikke tar tilstrekkelig hensyn til naboene under. Vi anbefaler dere å ta kontakt med aktuell nabo og gjør avtale om gjennomføring, slik at snøryddingsdagen går smertefritt for seg.

Styret ønsker å gradvis fase ut utsending av dokumenter på papir. Det vil være både miljøvennlig og kostnadseffektivt om de fleste samtykker å motta meddelelser elektronisk. Vi anbefaler dere alle å gå inn på Bonords portal, www.bonord.no. Her kan dere registrere emailadresse og telefonnummer. Det ligger en hel del annen informasjon her også. Bonord har en konkurranse med premiering til «beste» borettslag på registrering på portalen. Denne konkurransen bør vi lett vinne!

Vi har fått innlevert noen nøkler til søppelsuget. Noen har en tendens til å glemme nøkkelen igjen når de har kastet søppel. Savner du nøkkelen din, kan du enten ta kontakt med vaktmester eller Olaf Jarle Strøm som sitter i styret.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret

 

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler