På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt 2/20

E-postadresse: styret@brattbakkenbl.no

Hjemmeside: www.brattbakkenbl.no

Postadresse til borettslaget: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Trygg vakt, tlf 776 10 300

 

Styreleder Maja Stensvold, tlf. 93484361

Nestleder Hanne Figenschou, tlf. 90911746

Styremedlem Odd Almås, tlf. 92638379

Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, tlf. 90095860

Styremedlem Roar Berntzen, tlf. 41417759

Varamedlem Arthur Isaksen, tlf. 40845646

Varamedlem Beate Kristin Sørensen, tlf. 95037075

Varamedlem John Lydersen

 

Kjære beboere/andelseiere

Styret har avholdt to møter: 25.02 og 11. 03 og har følgende saker til info for beboerne.

 

Kontaktinfo driftsleder Svein

For å komme i kontakt med vår driftsleder kan du sende mail til: dl@brattbakkenbl.no eller nå han på tlf. 973 25 945 (nummeret forventes aktivert den 13. mars 2020, før den tid er det like greit å sende en mail).

Driftsleder har ferie uke 12.

Dersom det haster og du ikke får tak i driftsleder kan du kontakte styreleder ved å ringe eller sende SMS.

Kontaktinfo finner du også her.

Dersom andelseiere har behov for anbefalinger på firma eller å rådføre seg om oppussing/utbedring av leilighet kan dere gjerne kontakte driftsleder.

 

Generalforsamling

I morgen vil varsel om generalforsamling bli distribuert ut i alle postkasser.

Dato: torsdag den 23. april 2020 på Stakkevollan skole kl. 18.00.

Saker som ønskes behandlet i møtet må være styret i hende innen 02.04.2020.

 

Avissaken

Her er svar fra Amedia distribusjon:

Hei, de må søke posten om å få levert i kasse ved dør og begrunne dette med f.eks. helseproblemer, herunder alder eller lignende. Vi følger i all hovedsak  posten sine leverings-betingelser.

Vi tar tilbakemeldingen til etterretning.

 

TV og Internett

Det kan du lese mer om her.

 

Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler