På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 1/2019 JANUAR

Styreleder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Per N Braa, BB 108
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

 

Kjære beboere

Rehabilitering                                                                                                                                                                                                                       

I forbindelse med rehabiliteringen, er det nødvendig å kontrollere leilighetene i borettslaget blant annet for å kartlegge standard på dører og vinduer. Vi håper å unngå å måtte bytte dører og vinduer som har tilfredsstillende standard.

Kartleggingen utføres av vaktmester. Vi håper dere alle bidrar til at han får anledning til å utføre dette arbeidet. For mange passer det best å få gjort dette etter arbeidstid. Vaktmester vil derfor i tiden fremover forskyve arbeidstiden sin fra dagtid til ettermiddag/kveld. Arbeidstidene til vaktmester vil bli kunngjort her på hjemmesiden vår på «Tavla». I uke 5/2019 (2801 – 0302) vil vaktmester jobbe i tidsrommet kl 1200 til kl 2000 tirsdag og torsdag.

 

Snørydding

Vi har fått usedvanlig mye snø i januar måned. Det har vært travle tider for de som driver med snøbrøyting. Nå har vi gjort en avtale om rydding av snø her hos oss torsdag 31.01.19 i tidsrommet kl 1700 – kl 2000. For å unngå blokkering av gatene lengre enn høyst nødvendig, må ingen måke snø ut i gatene før kl 1700.

Vi vil samtidig nytte sjansen til å få ryddet parkeringsplassen. Vi ber derfor alle som har kjøretøy parkert utendørs på parkeringsplassen og på garasjetaket om å flytte kjøretøyene. Vi har avtalt med kommunen om at snuplassen på øvresiden av borettslaget kan benyttes til dette. Brøytingen av parkeringsområdet starter 31.01.19 kl 1500. Uregistrerte kjøretøy samt tilhengere som ikke er fjernet vil vurderes tauet bort for eiers regning.

 

Parkering/Støy fra oppussing mv

Vi anmoder nok en gang alle om å sette seg inn i våre ordensregler og vedtekter. Disse finner dere her på hjemmesiden vår under «Om Brattbakken».

Vi mottar jevnlig klager på ulovlig parkering, kjøring mot skilt, høy fart og støy som følge av oppussing. Vi har også mottatt en henvendelse fra Stakkevollan skole om at beboere/besøkende i Brattbakken borettslag benytter skolens parkeringsplass. Dette er selvfølgelig ikke tillatt.

Vi ber alle respektere skiltingen i borettslaget. Innkjøring i borettslaget er kun tillatt for syketransport og varelevering, fartsgrensen er 15 km/t.

Vi har nok en gang mottatt klage på at beboere mater fugler i borettslaget. Klager er redd dette kan tiltrekke uønskede gjester som mus og rotter. Vi anmoder om at de som ønsker å mate fugler, gjør dette utenfor borettslaget, for eksempel ved Skattøravannet.

 

Med vennlig hilsen Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler