På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 1/2018 – JANUAR

Leder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Stein Arnold Kristiansen, BB 2, tlf 920 91 868
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Bent Eirik Nilsen, BB 67, tlf 913 29349
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Anne Storjord, BB 158
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

 

Kjære beboere, innledningsvis vil styret ønske dere alle et riktig godt nytt år.

Beboermøte

Som kjent gjennomførte vi en beboerundersøkelse i månedsskiftet oktober/november i fjor. Svarene er nå samlet og systematisert med god hjelp fra vår vaktmester. Spørsmålene fordelte seg på ulike områder som trivsel, uteområder, TV/Internett, parkering mv. Hovedhensikten med undersøkelsen var imidlertid å forsøke å kartlegge deres oppfatning av bygningsmessig standard og syn på en eventuell økning av husleien. Dette er momenter vi i styret vil legge vekt på i forhold til videre arbeid med å forberede en rehabilitering av borettslaget. Styret vil presentere et sammendrag av beboerundersøkelsen på et beboermøte som avholdes på Stakkevollan skole, torsdag 25.01.18 kl 1800.  Vi håper så mange som mulig får anledning til å møte. Vi tar sikte på å avholde en ekstraordinær generalforsamling  i begynnelsen av mars måned med kun en sak på agendaen, rehabilitering av borettslaget. Dere vil motta innkalling i god tid. Ordinær generalforsamling tar vi sikte på å få gjennomført i april måned.

Snø

Vi har fått en del snø i løpet av januar måned. Som vanlig har dette skapt utfordringer for oss alle. Styret har fått en del klager på at enkelte ikke er tilstrekkelig hensynsfulle i forbindelse med snørydding av egen platting. Det er ikke anledning til å deponere snø i gatene. I verste fall kan resultatet bli at utrykningskjøretøy ikke kommer frem. Det er kommunen som har ansvaret for rydding av snø i borettslagets gater med unntak av gaten som går ned på nordsiden av garasjen vår og selve parkeringsanlegget. Om noen er misfornøyd med snøbrøyting av gatene i borettslaget, kan dette tas direkte med kommunen på www.gatami.no. Der vil dere også kunne se om saken allerede er meldt inn.

Om noen av dere har snøskyvere oppbevart i fellesgarasjen, ber vi dere om å ta disse ut umiddelbart. De som ikke blir hentet, vil vi gjøre tilgjengelige for beboere som ikke har snøskyvere.

Borettslaget har kjøpt inn en snøfreser. Den skal kun benyttes av vaktmester. Hovedformålet er nødvendig snørydding av områdene rundt postkassestativene, søppelsug, grendehuset, fellesboden og parkeringsanlegget ved behov.

 

 

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler