På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt 1/20

Styret

E-postadresse: styret@brattbakkenbl.no

Hjemmeside: www.brattbakkenbl.no

Postadresse til borettslaget: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Trygg vakt, tlf 776 10 300

Konstituert styreleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Konstituert nestleder og sekretær, Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Varamedlem Beate Kristin Sørensen
Varamedlem John Lydersen

 

Kjære beboere/andelseiere

Styret har avholdt møte 29. januar 2020 og har følgende saker til info for beboerne.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Styret har satt av torsdag 13. februar til ekstraordinær generalforsamling på Stakkevollan skole kl. 18.00. Innkalling kommer i postkassen ila. kvelden.

 

Driftsleder / vaktmester

Svein Hansen har blitt tilbudt jobben som driftsleder i Brattbakken borettslag. Han starter 1. april 2020 i 100 % stilling. Svein har takket ja til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen.

 

Snørydding

Vi kontakter entreprenør for å høre når de har mulighet til å gjennomføre det.

 

Facebook

Det er blitt opprettet en FB-gruppe: https://www.facebook.com/groups/425620818258491/

Tusen takk for flott initiativ, Marius Flage 🙂

 

Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler