På toppen av Tromsøya

BEBOERMØTE 26.10.17

Det var gledelig å se at så mange møtte opp på beboermøtet som ble avholdt på Stakkevollan skole 26.10.17. Teknisk leder i BONORD, Sigmunn Sørensen presenterte på oppdrag fra styret i Brattbakken borettslag hvilke alternativer vi har i forhold til rehabilitering av fasadene og estimater over hva ulike alternativer vil koste. Mange av de om lag 60 oppmøtte hadde konstruktive innspill og relevante spørsmål.

Dere har alle fått utlevert en beboerundersøkelse i form at et spørreskjema vi ønsker besvart innen 10.11.17. Styret vil bearbeide resultatene fra undersøkelsen, og tar sikte på å presentere resultatene i et nytt beboermøte i desember måned.

Presentasjonen fra Sørensen finner dere vedlagt her. Her vil dere også i en tabell finne et estimat over forventet økning av husleien for de ulike alternativene. Presentasjon forprosjektrenovering Brattbakken

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler