På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt mars 2023

 

Kjære beboere/andelseiere

Nå er det straks påske, og det er på tide med et nytt brattbakken-nytt. Kort oppsummert er det mye som skjer, og vi går inn i en tid med mye bygge- og anleggsarbeider i og rundt Brattbakken.

 

Renovering

Som kjent ble ekstraordinær generalforsamling avholdt den 23. februar. Totalt ble det registrert 90 stemmeberettigede, hvorav 78 var stemmeberettigede til stede og 12 med fullmakter. Ved avstemmingen var det en unison enighet om at borettslaget ønsker renoveringen velkommen, og låneopptaket ble vedtatt av en enstemmig forsamling.

Styret har i etterkant av dette inngått følgende kontrakter:

  • EcoNor – Generalentreprenør for prosjektet
  • Bonord – Prosjekt- og byggeledelse (ivaretar rollen som byggherres representant), samt utvidet økonomisk bistand for prosjektet
  • Bonord – Koordinator, utførelse (ivaretar borettslagets SHA-ansvar)
  • Asplan Viak – Videreføring av rådgiveroppdraget

EcoNor har nå påbegynt å detaljplanlegge gjennomføringen av oppdraget, og vil like over påske etablere brakkeriggen sin hos oss. Mer informasjon om hvordan renoveringen vil påvirke dagliglivet i Brattbakken er under utarbeidelse.

 

Beboerparkering i renoveringsperioden

Econor vil ha behov for store områder til sitt arbeid. Dette går på bekostning av våre parkeringsplasser. Driftsleder har sørget for at de som har faste p-plasser som blir direkte berørt har fått tildelt alternative midlertidige plasser for renoveringsperioden. Det blir derfor også viktig at alle med parkeringsplass på taket passer på å parkere innenfor sin merkede plass, slik at alle får parkert.

Styret vil samtidig oppfordre de som har biler de ikke har behov for om å benytte sjansen til å kvitte seg med disse. Det vil bli en reduksjon i antall gjesteparkeringsplasser, og dette vil merkes godt i en ellers knapp parkeringssituasjon i Brattbakken.

 

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes på Thon Hotel Polar den 20. april kl. 18. Varsel er kunngjort på Min Side på Bonord.no.

Har du saker du ønsker å melde inn kan dette gjøres pr e-post til brattbakkenbrl@mittbonord.no
ev. per post til: Styret v/Odd Almås, Brattbakken 138, 9018 Tromsø.

Siste frist for å melde inn saker førstkommende fredag, 31. mars 2023.

 

Valgkomitéen informerer

Valgkomitéen er midt oppe i sitt arbeid med å sammenstille forsalg til nytt styre. Har du forslag til kandidater (deg selv eller andre) som du mener vil egne seg godt i styret, så tar de gjerne imot tips! Borettslaget går inn i en spennende tid med renoveringsarbeidet, og dette krever at styret er skjerpet og klart.

Forslag på kandidater til styret kan sendes på mail til klaraga@online.no eller på telefon 975 30 803.

 

Brannslukningsapparat

Det vil bli foretatt service på alle brannslukningsapparatene. Dette vil starte 17. april. Driftsleder vil komme tilbake med mer info om hvordan dette vil foregå.

 

Røykvarslere

Driftsleder er godt i gang med å distribuere nye røykvarslere til de som enten manglet eller hadde for gamle varslere. Det gjenstår nå bare 9 stk. Har du ikke mottatt din nye varsler kan du ta kontakt med driftsleder Svein på e-post dl@brattbakkenbl.no eller telefon 973 25 945.

 

Gravearbeider med Arva

Arva arbeider for tiden med å legge om nedgravde strømledninger og flytte nettstasjoner i Brattbakken. Dette arbeidet tar lengre tid enn hva styret var forespeilet, og det må regnes med at disse arbeidene vil fortsette også i april.

 

Tryggere skolevei

Tromsø kommune v/Tenk Tromsø starter i vår opp arbeidet med utbedring av Nordøyvegen. Arbeidene er en del av prosjektet Tryggere Skolevei og vil vare hele barmarkssesongen, med hovedvekten av arbeidene i skoleferien. Her kan du se tegninger som viser hva som skal utbedres. Disse arbeidene vil i stor grad påvirke tilkomsten til og fra Brattbakken, og det må regnes med omkjøring via Nordøyvegen forbi Skattøra- og Varden borettslag i store deler av sommermånedene. Det vil også bli midlertidig omlegging av bussrutene og holdeplassene for rute 42 og rute 20 i perioden.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon om dette så snart vi får tilsendt noe fra Tromsø kommune v/Tenk Tromsø.

 

Søppelposer i fellesboden

Driftsleder arbeider med å flytte hentepunkt for søppelposer fra skuret i parkeringsanlegget til fellesboden. Driftsleder vil informere om når dette er klart til å tas i bruk.

 

Vi ønsker alle en riktig god påske!

 

Med vennlig hilsen
Styret

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler