På toppen av Tromsøya

Brattbakken-nytt juli 2023

Kjære beboere/andelseiere.

Styret vil takke for en vel gjennomført dugnad i slutten av juni. Det er flott at mange stiller opp og vil gjøre det fint, til tross for pågående renovering og veiarbeid. Det ble kostet, ryddet kvist, ugress og søppel, i tillegg til hyggelig kaffeslabberas og vaffelspising.

Driftsleder informerer

  • Container for hageavfall er flyttet til gangveien oppe ved grillhytta. Minner om at det kun er hageavfall som skal kastes i denne containeren.
  • Alle som har fast parkeringsplass skal bruke denne og ikke fellesparkeringen, da det er lite plasser. Det er også viktig at man prøver å parkere så tett som mulig slik at alle får plass.
  • Svein reiser på ferie den 17. juli og er tilbake 3. august (uke 29, 30 og 31), han vil også være borte 30. juni og 3. juli. Beboere som følger seg kallet til å klippe gresset i denne perioden kan melde fra til styret. Gressklippere står klare full med bensin.

Søppelsug

Dersom søppelsuget er fullt, bes det om at søpla ikke legges på bakken ved søppelavsuget. Fuglene tar det og drar det utover. Kast det heller i annet avfallssug eller ta det med hjem og kast senere.

Renteøkning

Styret har vedtatt, etter anbefaling fra Bonord, å justere felleskostnadene i tråd med renteøkningen. Dette for å sikre at borettslaget får inn nok til å dekke låneterminene fremover. Mer informasjon om dette er sendt ut i eget skriv.

Informasjon om renoveringen

  • Grunnentreprenøren vil jobbe gjennom sommeren med arbeidene på endevegger. Rekkefølgen på dette arbeidet er: blokk B, C og G.
  • Arbeiderne for øvrig tar ferie i uke 28, 29, 30 og 31
  • Parkeringsplassen overfor bygg A er forbeholdt prosjektet og det bes om at disse ikke brukes, da det medfører mye støy og støv for beboerne i denne blokken.

 

Styret ønsker alle andelseiere/beboere en riktig fin sommer.

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler