På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT Nr. 276 august 2016

StyretVara
Herulf Johansen                     Leder     BB 45        91 72 25 981. Kjell Wist                  BB 154
Stein Arnold Kristiansen                        BB 2        97 03 08 292. Anne Storjord           BB  158
Stine Solli Teigen                                  BB 106     99 45 90 903. Odd Almås               BB  138
Vibeke Tannvik                                     BB 145      95 07 72 21
Olav Jarle Strøm                                   BB 55        90 09 58 60
Vaktmester  Martin Brynjulfsen                              90 16 60 18 Alle i Styret har nøkkel til Grillhytta
E-post: vaktmester.brattbakken@gmail.com Alle i Styret har nøkkel til Grendestua
Trygg Vakt                                                            77 61 03 00

E-postadresse: styret@brattbakkenbl.no

Hjemmeside: www.brattbakkenbl.no

Postadresse til borettslaget: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

 

Kjære beboere/andelseier

 

Styret har avhold møte 15. august og har følgende saker til info for beboerne.

 

Fremdrift ytterdører

Etter ekstraordinær Generalforsamling i juni ble det besluttet at vi skulle prøve å få levert tilbake smartdørene. Dette godtar ikke levrandør. Styret ser på hvordan vi best mulig kan utnytte de innkjøpte dørene og innhenter tilbud på montering eller muligheten for å selge dørene til noen andre. Mer info kommer etter hvert som vi får svar.

 

Vaktmester og vikar

Vi har vært veldig heldige og hatt vikar for vaktmester under sykemeldingen i sommer. Vaktmester er fortsatt sykemeldt i 75% og vi vil fortsette og ha vikar ut september. Henvendelser om fukt, bytte av dører og annet vedlikehold av leiligheter rettes direkte til styret. Vaktmester vikar, Reza, har telefon på dagtid. Vi ber om at beboerne er litt ekstra velvillige med språk, da han fortsatt lærer norsk. Skriv gjerne tekstmelding for å unngå misforståelser.

 

Nye postkassestativ montert

Da er de nye postkassene på plass og styret vil dele ut nøklene til beboerne i deres postkasser denne fortløpende. Vi er klar over at stativene er høye, og vi jobber med å få på plass trapp/ kuttet de ned. Posten har ikke informert om når de vil starte å ta i bruk de nye postkassene.

 

 

Vil du møte oss i styret?

Utover høsten vil styret prøve noe nytt og være tilgjengelige for spørsmål i Grendestua. Vi har satt opp følgende datoer:

  • 26. September kl. 19.00 – 20.00
  • 2. November kl. 19.00 – 20.00

 

 

Til nye beboere

Det meste av info om Borettslaget finnes på våre hjemmesider. Husk å melde inn ditt mobilnummer om du vil har sms- varsel.

 

 

Vi håper beboerne tar hensyn til hverandre og bidrar til et godt bomiljø!

 

 

Styret

 

Her kan du laste ned Brattbakken nytt:

BRATTBAKKEN-NYTTBB276

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler