På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 279, JUNI 2017

LederEspen JentoftBB 42917 33 240
NestlederStein Arnold KristiansenBB 2920 91 868
SekretærHanne FigenschouBB 75909 11 746
StyremedlemOlaf-Jarle StrømBB 55900 95 860
StyremedlemBent Eirik NilsenBB 67913 29349
VaramedlemHerulf JohansenBB 74
VaramedlemAnne StorjordBB 158
VaramedlemInger Mari MalmBB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018

Trygg vakt, tlf 776 10 300

E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no

E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com

Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

 

 

Kjære beboere.

Det nye styret er nå konstituert og vi har avviklet vårt første styremøte.

Styret vil innledningsvis beklage at vi ikke har publisert noe her den senere tid. Dette skyldes i hovedsak at de som hadde tilganger til å legge ut informasjon har gått ut av styret. I tillegg har vi ikke så mye informasjon å legge ut, bortsett fra det som fremkommer i kalenderen.

Vi vil takke alle som stilte opp på dugnad torsdag 1. juni. Det ser nå rent og pent ut i borettslaget takket være dere. Det var dessverre for kaldt til å plante ut blomster, så dette vil bli gjort senere. Vi hadde tidligere en utemiljøgruppe. Denne eksisterer dessverre ikke nå. Inger Mari Malm i Brattbakken 40 har sagt seg villig til å gjøre et forsøk på å få gruppen virksom igjen. Om noen kunne tenke seg å være med på å skape et innbydende utemiljø i borettslaget, ber vi dere ta direkte kontakt med Inger Mari Malm.

Skader på ledninger/kabler

I løpet av vinteren og våren har vi dessverre opplevd at noen har fått skader på ladekabler og kabler til motor-varmere. Dette har skjedd i forbindelse med snørydding og feiing. Borettslaget tar ikke økonomisk ansvar for denne type skade om skaden skyldes at kabelen ikke var forsvarlig kveilet opp. Vi anbefaler de av dere som har slike kabler om enten å medbringe disse i bilen eller kveile kabelen skikkelig opp.

Rehabilitering

I forbindelse med bytte av ytterdører og verandadører er det hos enkelte avdekket skader som skyldes fuktinntrengning. Dette har etter styrets oppfatning ytterligere aktualisert spørsmålet om når fasaderehabilitering bør igangsettes. Vi tar sikte på å innkalle til et beboermøte hvor fasaderehabilitering vil være eneste sak. Vi rekker neppe å få dette gjort før sommerferien.

Kjøring i borettslaget

Vi har mottatt klage på at det kjøres for mye i gatene og at det kjøres for fort. Dette medfører risiko for at skade kan oppstå. Vi anmoder derfor nok en gang om at dere alle respekterer de trafikkskilt som regulerer kjøringen, samt setter ned farten.

Avføring fra hunder

Styret har også mottatt klage på at noen ikke sørger for å ta opp etter hundene sine. Om dette gjelder beboere i Brattbakken eller tilfeldig forbipasserende er uvisst. Vi anmoder sterkt om at de av dere som eier hunder sørger for å benytte «hundeposer».

HMS plan

Styret har en aktiv HMS plan hvor vi har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. For at denne skal bli så god som mulig, er vi avhengige av at de av dere som har innspill på faktorer som kan medføre skade, melder dette til styret.

 

Med vennlig hilsen oss i Styret

 

 

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler