På toppen av Tromsøya

Ordensregler for bruk av Grillhytta

 1. Borettslagets generelle ordensregler gjelder.
 2. Musikk og støy skal opphøre kl. 23.00.
  Vis hensyn til naboene.
 3. Grillhytta skal ryddes før den forlates.
  Benker og gulv kostes.
 4. Dør og vinduer skal være lukket og låst når grillhytta forlates.
 5. Dersom skader oppstår på grillhytta eller utstyr skal dette meldes til utleier. Leietaker må dekke kostnader ved skade.
 6. Den person som kvitterer for nøkkel er ansvarlig for leieforholdet.
 7. Flasker og annet søppel skal fjernes fra grillhytta og uteområdet.
 8. Styret kan nekte fremtidig leie til leietakere som har misligholdt avtalen eller misbrukt grillhytta.
 9. Styrets representanter kan bortvise leietakere ved misbruk.
 10. Bålbrenning skal kun finne sted i grillhyttas bålplass/grill
Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler