På toppen av Tromsøya

Instruks for utleie av Grendestua

  1. Rommet skal fortrinsvis benyttes i den hensikt å være kontakt- og miljøskapende for beboerne i borettslaget.
  2. Grupper av beboere, organisasjoner, enkeltpersoner o.l. som arbeider ut fra målsettingen i pkt. 1, kan benytte rommet etter avtale.Ved tilstelninger/aktiviteter for barn må ansvarlig voksen alltid være tilstede.
  3. Ved spesielle anledninger kan rommet leies ut til andre sammenkomster; familier, grupper av beboere eller til humanitære eller lignende formål.
  4. Rommet leies ut ettersom henvendelser kommer, når dette ikke skjer på bekostning av styrets og de valgte gruppers arbeid for borettslaget.
  5. Leie av rommet er gratis. De som leier rommet er forpliktet til å gjøre rent etter bruk og søppel må fjernes. Eventuelt kan leietaker betale for vask.
  6. Alle brukere må bruke arealet med aktsomhet. Skulle likevel skader oppstå skal dette meldes fra ved levering av nøkkel.
  7. Røyking forbudt. Det må påregnes ansvarlighold og krav til rundvask.
  8. Utleie av rommet avtales med styret.
  9. Brattbakkens ordensregler for ro gjelder i Grendestua.
Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler