På toppen av Tromsøya

Instruks for utleie av Grendestua

Prisene for andelseiere på Brattbakken er 200 kr pr. døgn. Dersom noen utenfor borettslaget ønsker å leie grendestua er prisen 1000 kr pr. døgn.

  1. Grendestua skal fortrinnsvis benyttes i den hensikt å være kontakt- og miljøskapende for beboerne i borettslaget.
  2. Grupper av beboere, organisasjoner, enkeltpersoner ol. som arbeider ut fra målsettingen i pkt. 1, kan benytte rommet etter avtale. Ved tilstelninger/aktiviteter for barn må ansvarlig voksen alltid være til stede.
  3. Ved spesielle anledninger kan rommet leies ut til andre sammenkomster; familier, grupper av beboere eller til humanitære eller lignende formål.
  4. Ved spesielle tilfeller eks. humanitære formål kan grendestua leies ut gratis.
  5. Rommet leies ut ettersom henvendelser kommer, når dette ikke skjer på bekostning av styrets og de valgte gruppers arbeid for borettslaget.
  6. De som leier grendestua, er forpliktet til å gjøre rent etter bruk og søppel må fjernes. Eventuelt kan leietaker betale for vask. Kontakt driftsleder dersom dere ønsker å betale for vask.
  7. Alle brukere må bruke arealet med aktsomhet. Skulle likevel skader oppstå skal dette meldes fra ved levering av nøkkel.
  8. Utleie av rommet avtales med driftsleder.
  9. Brattbakkens ordensregler for ro gjelder i Grendestua.
  10. Det skal ikke under noen omstendigheter røykes i Grendestua.
Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler